• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/people/İbrahim-Tüzer/554644751
  • https://twitter.com/ibrahimtuzer

Ulusal Toplantılar

* Tüzer, İ., "Bir 'Herkesleşme' Eleştirisi Olarak Mustafa Kutlu'nun 'Ya Tahammül Ya Sefer'i", Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, Küçükçekmece Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 26-27 Nisan, İstanbul, 2012. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. "Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyum Bildirileri", editör: F. Andı - B. Arslan, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul, 254-264 (2012)]
 
* Tüzer, İ., "Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Bir "Dirlik Alanı" Olarak Memleket Algısı", Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu, 6-9 Ekim, Zile, 2011. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. "Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu Bildirileri, editör: M. Yardımcı, Zile Belediyesi Kültür Yay., Zile, 434-437 (2012)]