• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/people/İbrahim-Tüzer/554644751
  • https://twitter.com/ibrahimtuzer

ÖZGEÇMİŞ

İbrahim Tüzer


1977 yılında Zile’de dünyaya geldi. İlkokulu memleketinde okudu. Ortaokul ve lise tahsilini Ankara’da, 1995 yılında tamamladı. Aynı yıl Fırat Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. 1999 yılında mezun oldu. Bir ders yılı Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik yaptı.

2000 yılında Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2002 yılında “Ali Mümtaz Arolat, Hayatı, Şairliği ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme” adlı tez ile Yüksek Lisansını tamamladı. Bu çalışması "Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat" adıyla Akçağ yayınları tarafından yayımlandı. (Ankara, 2014, 168 s.) 

2003 yılında başlamış olduğu “İsmet Özel’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme” adlı Doktora Tezini 2007 yılında bitirdi. Bu çalışması ise 2008 yılında Dergâh Yayınları tarafından “İSMET ÖZEL Şiire Damıtılmış Hayat” (II. Baskı Kasım 2012, 552 s.) adıyla kitaplaştırıldı. Doçentlik çalışması olan "Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm" (Akçağ Yay., Ankara, 2014, 350 s.) başlıklı kitabı, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 2014 yılının en iyi “İnceleme” ödülüne layık görüldü.

Anlatma esasına bağlı edebî metinlerin Modern Türk Edebiyatı içerisinde görünüşüne yönelik çalışmalarını Bilig, Turkish Studies, Bilge, Türklük Bilimi Araştırmaları, Erciyes, Bilim Yolu, Dil ve Edebiyat, Yazgı, Türk Yurdu, Türk Edebiyatı, Ayraç, Çilingir, Arka Kapak, Hece gibi süreli yayınlarda yayımladı. Kültür Bakanlığınca yayımlanan ortak kitaplara yazılarıyla katkı sağladı. Ulusal ve Uluslararası kongre, sempozyum, konferans ve panellerde tebliğler sundu. Çeşitli dergilerin yayın ve hakem kurullarında yer aldı. İdarecilik yaptı ve editörlük faaliyetlerinde bulundu.
 
YÖK tarafından verilen doktora sonrası araştırma bursu ile 2012 - 2013 yılları arasında Universty of Texas at San Antonio'da misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev yaptı. Edebiyat Sosyolojisi üzerine mukayeseli araştırmalarda bulundu. 2014 yılından sonra Ardahan Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi gibi farklı kurumlarda lisans ve lisansüstü dersler verdi. 

Hayatı kendisine verilmiş tek ve en esaslı bir şans olarak görüyor. Provasız çıktığı bu sahnede bir tekrarın olmayacağı bilincini taşıyor ve sahici olabilmek adına sadece 'uzun uzun düşün' ihtarına kulak veriyor. Bu edimin ise 'okumak'la mümkün olabileceğini de aklından çıkarmamaya çalışıyor. 

İsmail Demircan, Elif Dide ve Zeynep Naz'ın babası olan İbrahim TÜZER, halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yayımlanan başlıca eserleri şunlardır: Mehmet Rauf, Eylül - Orijinal Metin Aktarım ve Günümüz Türkçesi, (Akçağ Yay., 2003), İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat (Dergâh Yay., 2008), Mehmet Âkif’i Anlamak (Ed. E. Yaman ile, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yay., 2013), Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat (Akçağ Yay., 2014), Tevfik Fikret “Bütün Şiirleri” Orijinal Metinden Aktarımı ve Sözlük, (2 Cilt, S. Atay ile, Akçağ Yay., 2016), Halit Ziya Uşaklıgil, "Bütün Eserleri: Mai ve Siyah / Aşk-ı Memnu / Kırık Hayatlar" - Orijinal Metin ve Günümüz Türkçesi, (S. Atay ile, Akçağ Yay., 2016). Paul H. Fry, Edebiyat Kuramı (Çev: A. Demir ile, Hece Yay., 2017). Susturulamayan Ses Sabahattin Ali (Ed. R. Korkmaz ile, Hece Yay., 2018), Fikret Ürgüp - Deliler Dünyasında Bir Marjinal (Akçağ Yay., 2018), Edebiyat Sosyolojisi - Edebiyata Sosyolojiden Bakmak (M. Hüküm ile, Akçağ Yay., 2019).Dile Gelen Sosyal Medyam...

Ey güzel yurdum, ey sebebim.

Sağın, solun, önün, arkan hep mi ihanet...?

***

Doç. Dr. İbrahim Tüzer Bir ironi olarak mahalle kahvesi ya da Mehmed Akif'te hayat-ı aile üzerine konuşuyor.


***

En uzun geceye matem düştü  yine...

El Bab'da 14 vatan evladı uçmağa vardı. Ruhları şâd, yurtları cennet olsun. 

***

Bebeğinin görmesine dayanamazken ey çocuk, nasıl dayanıyor sımsıcak yüreğin bu kadar acıya? 

Bu kadar vicdansız insana?#DünyaDuysun

***

Ey çocuk ne olur gizleme gözlerini, bak insanlığın yüzüne. Onurunu, masumiyetini insanlığını #Halep'te yitirenlerin yüzüne.#HalepteKaliamVar

***

savaş da olsa, 

terör de olsa,

ihanet de olsa, 

ölüm de olsa: 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak… 

***

... gün gelir 

gider insan

sen'den değil

ben'den bile …

***

"Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum, 

kökten dallara yürüyen sular gibi" dedi şair

ve

yürüdü yine kendine

azarlanan başaklar gibi…

***

İşte tılsım, işte anahtar:

"Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar."

Yahya Kemal Beyatlı

***
Önce sesin kaybolur sonra hayalin, Yıkılır birden masumiyet dipsiz bir kuyuya. Ve söz olur umutlar derin karanlıkta, Tutmazsan düşeceğin.

***
... bir ses tutar bazen sizi, bir ses; sızı gibi, yara gibi, boşluk gibi bir ses...

***
Tüm eylemini iki nedenle yapar insan: Sevgi ve Korku. Sen korkunun değil sevginin eyleyeni ol... Seven ol... Sevgili ol... İnsan kal.

***
ve son. söylesene ince ince kim sızar bana. doğurur beni kim söylesene yeniden.

***
şarkıları sustursam, şiirleri yok saysam, çare yok; yaslansam anılara..

***
Yük olur insanın bazen kendisi bile kendine..

***
Ey dünya! Sımsıcak güneşi, bembeyaz bulutu, yaşanmamış çocukluğu, üzerime salan dünya! Gözyaşının, anlamını yitirdiği kahpe dünya!

***