• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/people/İbrahim-Tüzer/554644751
  • https://twitter.com/ibrahimtuzer

AKADEMİK CV

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                : İbrahim TÜZER

Doğum Tarihi          : 30 Aralık 1977

Unvanı                      : Prof. Dr.

Görevler: 

 

Görev Unvanı 

Görev Yeri

Yıl 

Ar. Gör.

Fen-Edebiyat Fakültesi – Kırıkkale Üniversitesi

2000 - 2007 

Ar. Gör. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi – Kırıkkale Üniversitesi

2007 - 2009

Yrd. Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi – Kırıkkale Üniversitesi

2009 - 2011

Yrd. Doç. Dr.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2011-2012

Visitor Researcher

Universty of Texas at San Antonio-  Department of Sociology
Texas - USA

2012 Temmuz – 

2013 Ağustos

Doç. Dr.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2013- 2018

Misafir Öğr. Üyesi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Ardahan Üniversitesi

2014-2015

Misafir Öğr. Üyesi

Fen – Edebiyat Fakültesi TOBB Üniversitesi

2015 – 2016

2018 - 2021 

Prof. Dr. 

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi - 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2018 - 

 

Farklı Üniversite ve Birimlerde Verilen Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri :

Lisans

Modern Türk Edebiyatına Giriş

19. Yüzyıl Fikir Hareketleri ve Edebiyat

Milli Edebiyat Dönemi Hikâye ve Roman

Çağdaş Türk Şiiri ve Tahlili

Çağdaş Türk Romanı ve Tahlili

Edebiyat Teorisi 

Dünya Edebiyatı 

 

Yüksek Lisans

Modern Türk Şiiri

Şiir Sanatı ve Poetika

Edebiyat Tartışmaları

Edebiyat Teorisi ve Metin İncelemeleri

Edebiyat Sosyolojisi

 

Doktora

Modern Türk Edebiyatında Yeni Yönelimler

Romantik Edebiyat Kuramı

Bir Kavram Olarak Poetika ve Modern Türk Edebiyatında Poetikalar

Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Estetik İlişkisi

 

Yönetilen ve Devam Eden Yüksek Lisans Tezleri:

Kasım, R., “Osman Kemali Efendi’nin Şiirleri Üzerine Tematik Bir İnceleme”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020 -, devam ediyor.

Yöner, F., “İrfan Yalçın Hayatı, Sanatı ve Romanları Üzerine Tematik Bir İnceleme”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020 -, devam ediyor.

Bingöl, B., B., “Mehmet Rauf’un Romanlarında İnsan: Edebiyat ve Psikoloji Bağlamında Bir İnceleme”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020 -, devam ediyor.

Karataş, M., Ö., “Cumali Ünaldı Hasannebioğlu’nun Hayatı – Sanatı ve Şiirlerindeki Temalar Üzerine Bir İnceleme”,Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 -, devam ediyor.

Yılmaz, B., “Birhan Keskin’in Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 -, devam ediyor. 

Çemşit, Ö., “Tanzimat ve Serveti Fünun Romanlarında Yeni Bir Değer Olarak Kültürel Unsurlar”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 -, devam ediyor.

Kasap, F., N., “Fikret Arıt’ın Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 -, devam ediyor. 

Kaya, M., “Haydar Ergülen’in Hayatı, Şairliği ve Şiir Evreni Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 -, devam ediyor.

Güzel, Ö., “Asaf Hâlet Çelebi’nin Şiirlerinde Simgesel Açılımlar ve Ortaya Çıkış İzlekleri”,  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021. 

Malak, M., “Nursel Duruel, Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.

Özdil, O., “Arkadaş Zekai Özger Hayatı ve Şiir Dünyası”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.

Ergelen, N., “Son Dönem Kadın Yazarların Polisiye Romanlarında Kurgu ve Gerçeklik İlişkisi Olarak Cinayet (2010-2019)”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021. 

Atay, F., “Necip Tosun’un Hikayelerinde Postmodern Unsurlar ve Bir İzlek Olarak Varlık Algısı”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

Kotan, A., “Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Tek, Z., “Psikanalitik Okuma ile Ziya Paşa’nın Şiirleri”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

Atay, S., "Vâlâ Nureddin (Vâ-Nû) Hayatı, Sanatı ve Eserleri Üzerine Bir İnceleme", Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

Emin Yaşar, E., "Oğuz Atay'ın Romanlarında Yapı", Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 

 

Yönetilen ve Devam Eden Doktora Tezleri :

Yıldırım, E., “Haldun Taner ve İnsan”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 – devam ediyor.

Yaşar, E., E., “Ergin Günçe’nin Hayatı – Sanatı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme,” Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 – devam ediyor.

Çalık, H., “1950 Sonrası Türk Edebiyatında Bohem”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019 – devam ediyor.

Selvi, M. S., “1950-2000 Arası Fantastik Hikâyede Mekân ve İnsan Algısı”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017 – devam ediyor.

Uyar, F., “Hasan Ali Toptaş’ın Anlatılarında Bireysel Yabancılaşma”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021.

Atay, S. “Servet-i Fünûn Şiiri Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme: Tevfik Fikret’in Şiir Evreninde Anlamsal Yapılar”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Tek, Z., “Safiye Erol Anlatılarının Örnek Okur Düzeyinden Anlamlandırılması”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Hüküm, M., “Kemal Tahir Romanlarının Edebiyat Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

- Tokat_Zile’den Prizren-Mamuşa’ya Uluslararası Kültür Köprüsü, 16-19 Nisan 2019, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Mamuşa Belediyesi ve STK destekli Proje. 

 

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, “Mehmet Âkif’i Anlamak”, Proje Yürütücü Yardımcısı, Proje Başlama Tarihi: 01.12.2013 / Proje Bitiş Tarihi: 25.12.2013

 

İdari Görevler : 

- Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı. Nisan 2010 - Temmuz 2011.

- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanlığı. Kasım 2011 – 2021.

 

Ödüller :

- Kırıkkale Üniversitesi, 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Puanları ile Sosyal Bilimler Alanında Üçüncülük Ödülü.

- Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 2014 Yılı En İyi İnceleme Ödülü. (“Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm” adlı çalışma ile.)

 

ESERLER 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Tüzer, İ., Hüküm, M., "Türk Romanının Kanonu Karşısında Kemal Tahir”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 6/1, 256-276 (2017). [Doi Number: 10.7884/teke.3845]

Tüzer, İ., "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,6/3,www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).

Tüzer, İ., "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları,29, 411-428 (2011).

Tüzer, İ., “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,5/4,www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).

Tüzer, İ., “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni veya özeti basılan bildiriler :

Tüzer, İ., “Darbe Dönemlerinde Millî Birlik ve Beraberlik ya da ‘Şeref Katliamı’: Bir Örnek Okuma Olarak Sevinç Çokum’un Karanlığa Direnen Yıldız’ı”, Uluslararası 3. Millî Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, 21 Şubat, Ankara, 2019. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. “Uluslararası 3. Millî Birlik ve Beraberlik Sempozyumu Bildirileri, Ed: M. N. Parmaksız, 167-174, (2019).”]

Tüzer, İ., “Onlar da İnsandı’da Milli Bilinç Yansıması Olarak Toprak/Vatan Algısı”, Uluslararası Cengiz Dağcı Sempozyumu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, 16-17 Mayıs, Eskişehir, 2017. [Basılı Özet Metin]

Tüzer, İ., “Anlatıdan Tarihi Zamana Açılan Bir Kale: ‘Ciğerdelen’ ve Bir Romancı Olarak Safiye Erol’un Tarih Algısı”, III. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Yazarlar Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, 27-29 Kasım, Konya, 2015. [Bildiri Kitabında Yayımlandı.“ III. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı, Yayına Hazırlayan: D. Coşkun, 222-229 (2016).”]

Tüzer, İ., “Küresel Dünyada Bir Bilinç Alanı Olarak Dil Hassasiyeti ve ‘Sanal Dünya Edebiyatı’”, 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences (IBAD - 2016), 19-22 Mayıs, Madrid, 2016. [Basılı Özet Metin]

Tüzer, İ., “Tanzimat Dönemi’ni Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Mithat Efendi ve Modernleşmemiz”, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi – Gönül Sultanları Buluşması, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 26-28 Mayıs, Eskişehir, 2014. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. “Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi – Gönül Sultanları Buluşması Bildirileri, ed: E. Okumuş, C.3, 149 – 156 (2014)."]

Tüzer, İ., “Araf'ta Bir Şair: Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Hayattan Ölüme Varolma Trajedisi", Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu, Kültür Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, 7-9 Ekim 2010.[Bildiri Kitabında Yayımlandı. “Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Bildirileri”, 457-468 (2013)."]

Tüzer, İ., “‘Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan’ Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 5-10 Ekim 2009. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. "Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 579-583 (2011)."]

Tüzer, İ., “Varlığımızın/Dilimizin Arka Bahçesi: Sanal Dünyadan Evimize Sızanlar”, I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 16-17 Nisan 2009. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. "I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri, editör: B.A. Gökdağ, Kırıkkale, 639-645 (2011)."]

Tüzer, İ., “İsmet Özel’de Hayat-Şiir Birlikteliği Ya Da ‘Sonrası Şiir Kerim’”, I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı, Isparta, 23-26 Ekim 2007. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. "I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, editörler: A. Özkan, S. Turan, Isparta, 643-650 (2008)"]

 

C. Uluslararası kitaplar ve kitaplarda bölümler :

Tüzer, İ. şiir/yorum – şiir üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 312 (2021).

Tüzer, İ., Sabahattin Ali - Kürk Mantolu Madonna, Eleştirel Basım, (S. Atay ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 172 (2021).

Tüzer, İ., Sabahattin Ali – İçimizdeki Şeytan, Eleştirel Basım, (S. Atay ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 272 (2021).

Tüzer, İ., Sabahattin Ali Bütün – Kuyucaklı Yusuf, Eleştirel Basım, (S. Atay ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 236 (2021).

Tüzer, İ., Sabahattin Ali Bütün Öyküleri – Değirmen, Eleştirel Basım, (S. Atay ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 173 (2021).

Tüzer, İ., Sabahattin Ali Bütün Öyküleri – Kağnı / Ses, Eleştirel Basım, (S. Atay ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 188 (2021).

Tüzer, İ., Sabahattin Ali Bütün Öyküleri – Yeni Dünya / Sırça Köşk, Eleştirel Basım, (S. Atay ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 278 (2021).

Tüzer, İ. anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432 (2020).

Tüzer, İ., Edebiyat Sosyolojisi-Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, (M. Hüküm ile birlikte), Akçağ Yay., Ankara, (II. Bs. akçağ Yay., Ekim 2022) 253 (2019).

Tüzer, İ., Fikret Ürgüp - Deliler Dünyasında Bir Marjinal, Akçağ Yay., Ankara, (II. Bs. Akçağ Yay., Haziran 2019) 268 (2018).

Tüzer, İ (Editör), Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel Sayı, (R. Korkmaz ile birlikte), Hece Yay., S.253, Ocak, Ankara, 826 (2018).

Tüzer, İ (Çeviren), Fry, H. Paul, Edebiyat Kuramı, (A. Demir ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 550 (2017).

Tüzer, İ., Tevfik Fikret’in “Hâluk’un Defteri - Rübâb’ın Cevabı – Şermin ve Diğer Şiirleri” Orijinal Metin, Aktarımı ve Sözlük, (S. Atay ile birlikte), Akçağ Yay., Ankara, 667 (2017).

Tüzer, İ., Tevfik Fikret’in “Rubab-ı Şikeste” Adlı Şiir Kitabının Orijinal Metin, Aktarım ve Sözlük, (S. Atay ile birlikte), Akçağ Yay., Ankara, 520 (2016).

Tüzer, İ., Halit Ziya Uşaklıgil’in “Kırık Hayatlar” Adlı Romanının Orijinal Metinden Aktarımı ve Sözlük, (S. Atay ile birlikte), Akçağ Yay., Ankara, 480 (2016).

Tüzer, İ., Halit Ziya Uşaklıgil’in “Mai ve Siyah” Adlı Romanının Orijinal Metinden Aktarımı ve Günümüz Türkçesi, (S. Atay ile birlikte), Akçağ Yay., Ankara, 610 (2016).

Tüzer, İ., Halit Ziya Uşaklıgil’in “Aşk-ı Memnu” Adlı Romanının Orijinal Metinden Aktarımı ve Günümüz Türkçesi, (S. Atay ile birlikte), Akçağ Yay., Ankara, 815 (2016).

Tüzer, İ., Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat, Akçağ Yay., Ankara, 168 (2014).

Tüzer, İ., Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, (II. Bs. Akçağ Yay., Eylül 2018) 350 (2014).

Tüzer, İ. (Editör), Mehmet Âkif’i Anlamak (E. Yaman ile birlikte), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yay., Ankara, 247, (2013).

Tüzer, İ. (Editör), Ben Bir Öğretmenim (E. Yaman; M. Taşlıova ile birlikte), Keçiören Belediyesi Yay., Ankara, 318, (2013).

Tüzer, İ., İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (V. Bs. Akçağ Yay., Temmuz 2020, 610 s.), 608 (2008).

Tüzer, İ., Mehmet Rauf’un “Eylül” Adlı Romanının Orijinal Metinden Aktarım ve Günümüz Türkçesi, Akçağ Yay., Ankara, (VIII. Baskı 2014), 446 (2003).

Tüzer, İ., “Buhran Çağının ‘Büyük Adam’ı Mehmed Âkif Ersoy: Dönem-Hayat-Şahsiyet”, Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı’mız, (Yay. Yön: F. Kurt), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., Ank., 2021, s.11-28. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Bir Şairin İstiklâle Hazırlanışı: İstiklâl Marşı’nın Sahafat’a Düşen Gölgesi”, 100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif, (ed: M. Tuğrul; N. Salık), TBMM Yay., Ank., 2021, s.121-139. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Ümidiyle Yaşayan Şair: Bir ‘Büyük Adam’ Olarak Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı, (ed: H. Yekbaş), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yay., No: 224, Sivas, 2021, s. 17-28. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Recaizâde Mahmut Ekrem ve ‘Yakacık’ta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi’ Üzerine”, Tanzimat Dönemi Şiir Çözümlemeleri, (Ed: M.N. Parmaksız), Yade Yay., Ank., 2020, s.215-245. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “İbrahim Tüzer ile Tokat Üzerine”, Şehir ve Yazar – Röportajlar, (Ed: F. Sakallı), İlbilge Yay., Ank., 2020, s.304-321. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Bahar ve Kelebekler’de Mekân ve Zamanın Fenomenolojik Algısı Üzerine”, Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin, (Ed: B. Aslan), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yay., 2020, s.135-144. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “’Bir Yol’ Kenarında Kendine Rastlayan Adam: Ahmet Hamdi Tanpınar”, Bir Güneş Avcısı – Ahmet Hamdi Tanpınar, (Ed: İ. Şahin; D. Depe; N. Ankay), Doğu Kütüphanesi Yay., İst., 2018. S.517 - 530. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Korkuyu Beklerken” Çıkılan Yolculuk: Eve/Kendine Dönüş”, Bir Metafor Olarak Yol ve Yolculuk, (Ed: İ. Şahin; D. Depe), Doğu Kütüphanesi Yay., İst., 2018. S.259-269. [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair: Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif’i Anlamak (Ed: E. Yaman; İ. Tüzer), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yay., Ankara, 99-112, (2013). [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Anlamlandırılan Hayat ve Sanatkârın İzdüşümü Olarak Öğretmen”, Ben Bir Öğretmenim (Ed: E. Yaman; M. Taşlıova; İ. Tüzer), Keçiören Belediyesi Yay., Ankara, 57-74, (2013). [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat”, Şerif Aktaş Armağanı (Yay. Haz. Y. Çelik), Kurgan Edebiyat Yay. Ankara, 435-449(2012). [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ. “Kentten Medeniyete Yit(mey)en ‘Yedinci Oğul’: Sezai Karakoç’un Şiirlerinde İnsanî Yabancılaşma”, Sezai Karakoç Kitabı (Ed: M. Çelik; Y. Çelik), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 275-288 (2010). [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Yıldızın İstanbul’un Üzerinde Parladığı An: Stefan Zweig’ın Kaleminden ‘Bizans’ın Fethi’ Ve Tarihî Gerçekliğin Anlatıdaki Görünüşü”, Dünya Edebiyatında İstanbul (Ed: E. Ülgen; M. Karaörs; E. Özbaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 377-383 (2010). [Kitap Bölümü]

Tüzer, İ., “Kassandra Damgası’nın Eksiltilen Mesajı: Tevarüs Eden Kötülük ve Yeniden Doğan İnsan: ‘Uzay Rahibi Filofey’”, Cengiz Aytmatov Kitabı (Ed: R. Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 317-329 (2009). [Kitap Bölümü]

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Tüzer, İ., Üç Firenk Havası’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 22, 189–202 (2007).

Tüzer, İ., "Kemal Tahir ve 'Sağırdere' Gerçekliği Üzerine", Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3, 649–657 (2003).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

Tüzer, İ., “Ümidiyle Yaşayan Şair: Bir ‘Büyük Adam’ Olarak Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Sempozyumu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zoom Meeting, YouTube, 31 Mart 2021, Ankara.

Tüzer, İ., “Bir Şairin İstiklâle Hazırlanışı: İstiklâl Marşı’nın Sahafat’a Düşen Gölgesi”, İstiklâl Marşı 100 Yaşında – 100. Yılında İstiklâl Marşı Sempozyumu, TBMM, AYBÜ, ASBÜ, TYB, Zoom Meeting, 13 Mart 2021, Ankara.[Bildiri Kitabında Yayımlandı. “100. Yılında İstiklâl Marşı ve Mehmed Âkif”, Editörler: M. Tuğrul, N. Salık, TBMM Yay., Ankara, 121-139 (Şubat 2022)]

Tüzer, İ., “’Yaşamak’la Varılan “Menziller”in Şairi: Cahit Zarifoğlu ve Duyumsanan Bir Acı Olarak Yalnızlık’”, A. Cahit Zarifoğlu Sempozyumu, Kahramanmaraş Belediyesi, 2-3 Haziran, Kahramanmaraş, 2016. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. “A. Cahit Zarifoğlu Kitabı”, Editörler: C. Kabakcı, Ö. Yalçınova, M. Canlı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş, 35-45 (Eylül 2017)]

Tüzer, İ., “Bir İroni Olarak Mahalle Kahvesi ya da Mehmet Âkif’te ‘Hayat-ı Aile’”, 80 Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy Sempozyumu, Türkiye Yazarlar Birliği, 27-28 Aralık, Ankara, 2016. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. “80 Yıl Sonra Mehmed Âkif Ersoy Bilgi Şöleni Bildirileri”, yayın koordinatörü: E. Dağ, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Yayınları: 12, Ankara, 205-212 (Mart 2017)]

Tüzer, İ., “Hocazâde’nin Bilinciyle Aydınlanan Nesil: ‘Asım’ın Nesli’ ve “Yeniden Doğuş” İmkânı Olarak Varoluş Alanı”, Mehmed Âkif, Âsım ve Gençlik Bilgi Şöleni, Türkiye Yazarlar Birliği, Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 26-28 Aralık, İstanbul, 2014. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. “Mehmed Âkif, Âsım ve Gençlik Bilgi Şöleni Bildirileri”, yayın koordinatörü: M. Arslan, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Yayınları: 11, Ankara, 250-258 (Mayıs 2015)]

Tüzer, İ., “Bir 'Herkesleşme' Eleştirisi Olarak Mustafa Kutlu'nun 'Ya Tahammül Ya Sefer'i, Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyumu, Küçükçekmece Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 26-27 Nisan, İstanbul, 2012. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. “Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyum Bildirileri”, editör: F. Andı – B. Arslan, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul, 254-264 (2012)]

Tüzer, İ., “Cahit Külebi'nin Şiirlerinde Bir "Dirlik Alanı" Olarak Memleket Algısı”, Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu,6–9 Ekim, Zile, 2011. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. “Tarihi ve Kültürü ile II. Zile Sempozyumu Bildirileri, editör: M. Yardımcı, Zile Belediyesi Kültür Yay., Zile, 434-437 (2012)]

Tüzer, İ., “Zileli Âşık Sadık Doğanay’ın Yitmeyen Kendilik Çağrısı Ya Da “Vay Dünya Dünya Fanisin Dünya”, Tarihi ve Kültürü İle Zile Sempozyumu, Zile, 9–12 Ekim 2008. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. "Tarihi ve Kültürü İle Zile Sempozyumu Bildirileri, editör: M. Yardımcı, Zile Belediyesi Kültür Yay., Zile, 290-297 (2009)"

Tüzer, İ., “Anlamlı Çalışma Alanı Olarak Ahilik ve ‘Dönemeçte’ Romanının Fakir Halit’i”, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Kırşehir, 12–13 Ekim 2004. [Bildiri Kitabında Yayımlandı. "I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Gazi Üniversitesi, Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yayınları No:2, editör: F. Köksal, 939-950 (2005)"]

 

F. Ansiklopedi Maddeleri

Tüzer, İ. “İsmet Özel”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, tesi.yesevi.edu.tr., ss. 1-13, 2019. 

G. Diğer yayınlar ve faaliyetler :

I.Ulusal Dergilerde Yayımlanan Yazılar : 

Tüzer, İ., “Dönemeçte/n Kalanlar: Fakir Halit ve Dr. Şerif”, Türk Edebiyatı, 542, Aralık, 39-42 (2018).

Tüzer, İ., “Sabahattin Ali’nin ‘Bütün Öyküleri’nden Bir “Ses” Ya Da ‘Ses Esnafları’nın Duyamadığı Çığlık!...”, Hece Yay., 253, 398-405 (2018).

Tüzer, İ., “Kent İçinde Düş Gören Bir Şair: Turgut Uyar”, Arka Kapak, 25, 26-28, (2017).

Tüzer, İ., İki “Ana”, Bir “Savaş” ve Cengiz Aytmatov’un İsyanı”, Arka Kapak, 24, 10-11, (2017).

Tüzer, İ., “Her Dem Taze, Her Dem Okunası: Halit Ziya Uşaklıgil”, Arka Kapak, 23, 10-11, (2017).

Tüzer, İ., “Nun’la Başlayıp Nun’la Biten Bir Masal Bu…”, Arka Kapak, 21, 24-25, (2017).

Tüzer, İ., “İnsan Biriktiren Adam: Sait Faik Yazmasa Deli Olur muydu?”, Arka Kapak, 20, 24-25, (2017).

Tüzer, İ., “Hissedebilen Bir Kalp İçin Yaşamak’ta “Ne Çok Acı Var…”, Arka Kapak, 19, 22-24, (2017).

Tüzer, İ., “Tevfik Fikret ve Şiirinin Dili”, Arka Kapak, 12, 18-19, (2016).

Tüzer, İ., “Uzun İhsan Efendi’nin Puslu Kıtası”, Arka Kapak, 9, 24-25, (2016).

Tüzer, İ., “Tavanarasından Bilinçaltına 'Unutulan' Bir Hikâye”, Arka Kapak, 7, 24-25, (2016).

Tüzer, İ., “Eco’nun ‘Anlatı Ormanları’nda Bir Gezinti”, Arka Kapak, 6, 25-26, (2016).

Tüzer, İ., “Yüzleşebiliyor mu kendi(liği)yle İnsan?”, çilingir, 1, 55-56, (2015).

Tüzer, İ., “İsmet Özel ve Poetikasından Bir Kesit”, bizimkülliye, 65,70-72, (2015).

Tüzer, İ., “Direnen Bir Bilinç Olarak Mahmud Derviş Şiiri”, Ayraç, 61, 34-37, (2014).

Tüzer, İ., “Cahit Külebi ve Memleket Algısı”, Zile Kültür Sanat Dergisi, 4, 5-8 (2014).

Tüzer, İ., “Asrın Kapısını Aralayan Şair: Yahya Kemal Beyatlı”, Ayraç, 57, 36-39, (2014).

Tüzer, İ., “Alnında İmparatorluklar Barındıran Bir Şair: İsmet Özel’in Geceleyin Bir Koşu’sunda Bedenin Horlanışı ve Cinsellik”, Ayraç, 56, 36-39 (2014).

Tüzer, İ., “Mustafa Kutlu Hikâyelerinde İnsanî Bir Yitim Alanı Olarak Kent ve Modern Mimari: Nur Örneği”, Ayraç, 55,54-58 (2014).

Tüzer, İ., “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Mekân Algısı ve Zile”, Zile Kültür Sanat Dergisi, 3, 14-20 (2014).

Tüzer, İ., “’Merak’ıyla, ‘Teşhis’iyle, ‘Teklif’iyle Eskimeyen Bir Yazar: Ahmet Mithat Efendi, Türk Edebiyatı, 470, Aralık, 39-42 (2012).

Tüzer, İ., “‘Oğuz Atay’da Korku Korku Üstüne: Korkuyu Beklerken’ Çıkılan Yolculuk: Eve/Kendine Dönüş”, Ayraç, 11,54-58 (2010).

Tüzer, İ., “Edebî Bir Metin Olarak “Dalaksız Nikola”nın Gerçekliği, Ayraç, 9, 54-58 (2010).

Tüzer, İ., “Roman Sanatı Üzerine Düşünen Bir Yazar Halit Ziya Uşaklıgil ve Bir Poetik Metin Olarak ‘Hikâye’”, Ayraç, 8, 52-56 (2010).

Tüzer, İ., “Toplumdan Romana Bir Dönüşümün Hikayesi: Şerif Mardin’in ‘Türk Modernleşmesi’”, Ayraç, 7, 61-64 (2010).

Tüzer, İ., “Eski Yunan ve Lâtine Dönüş Fikrinin Panoraması ve Bir Eleştiri Olarak Ömer Seyfettin’in ‘Boykotaj Düşmanı’”, Ayraç, 5, 41-43 (2010).

Tüzer, İ., “Varlığımız Dilimizdir, Dilimiz Evimiz ya da Sanal Dünyadan Evimize Sızanlar”, Dil ve Edebiyat, 13, 27-45.(2010).

Tüzer, İ., “’Yüreğinde İnsanlıktan Bir İz Taşıyan’ Şair: Kent’te Direnen Bir Bilinç Olarak Sezai Karakoç Şiiri, Ayraç, 4, 41-43 (2009).

Tüzer, İ., “İnsanî Bir Mücadelenin Belgesi: Mektuplar ve Soruşturmalar Işığında “Halkın Dostları” Dergisi”, Ayraç, 3, 11-15 (2009).

Tüzer, İ., “Sanat, Edebiyat ve Kültür Birikimi Olarak 2008”, Türk Yurdu, 257, 102–107 (2009).

 

II. Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler :

Tüzer, İ., “’Mukaddes’e Dönüşen Dil: Bir ‘Muhayyile’ Olarak Hz. Peygamber Anlatımı ve Modern Türk Şiiri”, Sîreti Sûrette Görmek II – Modern Şiirde Hz. Peygamber’i Söylemek Çalıştayı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Güney Yerleşkesi, Aşık Paşa Konferans Salonu, 11 Nisan 2018, İstanbul.

Tüzer, İ., “Bir Ruhun Varoluş Alanı Olarak ‘Çanakkale’ ve Mehmet Akif’in ‘İnsan’ Algısı”, Uluslararası Çanakkale Ruhu ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, İlesam, Türk Tarih Kurumu, Ardahan Üniversitesi,18-19 Mart Ardahan, 2016.

Tüzer, İ., “’Mağaradakiler’in Trajedisini ‘Bu Ülke’de Arayan Mütefekkir: Cemil Meriç ve Bir Medeniyet Taşıyıcısı Olarak ‘İnsan’”, Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu, Gümüşhane Üniversitesi, 5-6 Mayıs, Gümüşhane, 2016.

Tüzer, İ., “Bir Sosyolojik Edebiyat Eleştirisi: Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Bugünkü Türkiye Dizisi'ni Anlamlandırma Denemesi”, Tarihi ve Kültürü ile III. Zile Sempozyumu, 8–9 Ekim, Zile, 2015.

Tüzer, İ., “Yeni Bir Anlam Alanı olarak ‘Film-Dünya’ ve ‘Kassandra Damgası’ Okuması/Seyri”, Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 17-18 Aralık, Eskişehir, 2013.

Tüzer, İ., "İki 'Ana' Bir 'Savaş' Ya da 'Toprak Ana' ile 'Tolgonay'ın Ortak İsyanı: 'İnsanlar Savaşmadan Yaşayamazlar mı?'", Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Almazbek Atambayev'in Himayelerinde Uluslararası Cengiz Aytmatov ve Türk Uygarlığının Rönesansı Kongresi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, 24-25 Mayıs, Bişkek - Kırgızistan, 2012.

Tüzer, İ., “Ahmet Mithat Efendi Küçürek Öyküden Haberdar mıydı? Ya da 'Beliyat-ı Mudhıke'den 'Küçürek Öykü'ye İnsanlık Hâlleri", Edebiyatta Yeni Bir Tür: Küçürek Öykü Sempozyumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ardahan Üniversitesi,25-26 Kasım, Ardahan, 2011.

Tüzer, İ., “İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair: Mehmet Akif Ersoy ve Şiirinin Tevekkül Hali", Türkiye-Mısır Dostluğunda Bir Köprü Mehmet Akif Ersoy Uluslararası Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Vakfı - Kahire Üniversitesi, Mısır, 01-06 Kasım 2010.

Tüzer, İ., “Servilerden Zeytinlerden Otların Yeşermesinden Daha Eskiye Uzanan Bir Kök Ya Da Direnen Bir Bilinç Olarak Mahmud Derviş Şiiri", Türkiye-Suriye Ortak Kültür Mirası Uluslararası Sempozyumu, Avrasya Yazarlar Birliği - Halep Üniversitesi, İdlip-Suriye, 16-17 Ekim 2010.

Tüzer, İ., “‘Alnından İmparatorluklar Barındıran’ Bir Şair: İsmet Özel ve Şiirlerinde Bedenin Horlanışı”, Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 4–5 Nisan, İstanbul, 2007. 

 

III. Kitap tanıtımı : 

Tüzer, İ., “Toprağından Koparılmış Bir İnsan: ‘Cengiz Dağcı’nın Hayatı ve Eserleri’ Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları,19, 559–563 (2006). 

Tüzer, İ., “İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı”, bilig,27, 201–205 (2003). 

Tüzer, İ., “Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak Üzerine”, Bilge,37, 75–76 (2003).

Tüzer, İ., “Cengiz Aytmatov’un Kassandra Damgası”, Bilge,27, 97–99 (2000). 

Tüzer, İ., “Sanal Dünyadan Kitap Kurtlarına”, Bilge,27, 100–103 (2000). 

 

IV. Seminerler :

Tüzer, İ. “Cengiz Aytmatov’da İnsanın Hâlleri”, Anadolu Mektebi Yazar Seminerleri, Zoom Meeting, 22 Nisan Perşembe 2021.

Tüzer, İ. “Danışman Öğretmenlerin Öğrencilerine Rehberlik Ederken Okuma-Yazma Konusunda Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine”, Anadolu Mektebi Öğretmen Seminerleri, Zoom Meeting, 28 Mart Cumartesi 2021.

Tüzer, İ. “Edebiyat Bilimine Güncel Yaklaşımlar: Bir Yorumlama Biçimi Olarak Edebiyat Sosyolojisi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyal Bilim Okumaları 13, webinar, 30 Aralık Çarşamba 2020. 

Tüzer, İ. “Sanat ve Bilim Olarak Edebiyatın Sosyolojisi”, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Edebiyat Akademisi, Zoom Meeting, 20 Ekim Salı 2020. 

Tüzer, İ. “Yiten Evlatlarıyla Dirilen Şiir: Sezai Karakoç ve ‘Masal’ı”, Anadolu Mektebi Oku/Yor/um Öğretmen Seminerleri VII, Google Meet, 16 Eylül Çarşamba 2020.

Tüzer, İ. “Dünyaya Muhatap Olan Bir Ben: Necip Fazıl Kısakürek ve ‘Çile”si”, Anadolu Mektebi Oku/Yor/um Öğretmen Seminerleri VI, Google Meet, 9 Eylül Çarşamba 2020.

Tüzer, İ. “Huzur’u Arayan Bir Yol: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Bitmeyen Yolculuk”, Anadolu Mektebi Oku/Yor/um Öğretmen Seminerleri V, Google Meet, 22 Temmuz Çarşamba 2020.

Tüzer, İ. “Toplumsal Dönüşüm ve Sanatkâr Duyarlılığı: Tarık Buğra’nın Dönemeçte Kalanları”, Anadolu Mektebi Oku/Yor/um Öğretmen Seminerleri IV, Google Meet, 15 Temmuz Çarşamba 2020.

Tüzer, İ. “Kehanet mi? Büyü mü? ya da Bir Sanatkâr Sezgisi: Cengiz Aytmatov ve Kassandra Damgası”, Anadolu Mektebi Oku/Yor/um Öğretmen Seminerleri III, Google Meet, 8 Temmuz Çarşamba 2020.

Tüzer, İ. “Mustafa Kutlu’da ‘Herkesleşme’ Eleştirisi ve Bir Örnek Okuma: Ya Tahammül Ya Sefer”, Anadolu Mektebi Oku/Yor/um Öğretmen Seminerleri II, Google Meet, 1 Temmuz Çarşamba 2020.

Tüzer, İ. “Yazar/İnsan/Eser ve Oku-Yor-Anla(m): Giriş Olarak Bir Anlamlandırma Denemesi”, Anadolu Mektebi Oku/Yor/um Öğretmen Seminerleri I, Google Meet, 24 Haziran Çarşamba 2020.

Tüzer, İ., “Turgut Uyar Şiiri ve Anlam Dünyası”, Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi Kitap Topluluğu Mayıs Ayı Etkinliği, Moderatör: Doç. Dr. Gökhan Tunç, 22 Mayıs Cuma 2020.

Tüzer, İ., “Türkiye’ye Edebiyattan Bakmak”, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye Bursları Online Seminerler Youtube Kanalı, 14 Nisan 2020.

Tüzer, İ., “Edebiyat Sohbetleri 5: Bir Tutunma Alanı Olarak Edebiyat”, Sincan Belediyesi, ekultur.sincan.bel.tr., 12 Nisan 2020. 

Tüzer, İ., “Edebiyat Sohbetleri 4: Meşrutiyet’ten Cumhuriyete Romanımız ve Batılılaşma”, Sincan Belediyesi, ekultur.sincan.bel.tr., 10 Nisan 2020. 

Tüzer, İ., “Edebiyat Sohbetleri 3: Milli Edebiyat ve Kimlik Bilinci”, Sincan Belediyesi, ekultur.sincan.bel.tr., 6 Nisan 2020. 

Tüzer, İ., “Edebiyat Sohbetleri 2: Türk Modernleşmesi ve Romanımız”, Sincan Belediyesi, ekultur.sincan.bel.tr., 2 Nisan 2020. 

Tüzer, İ., “Edebiyat Sohbetleri 1: Edebiyat ve Bilinç: Edebiyattan Ne Öğrenebiliriz?”, Sincan Belediyesi, ekultur.sincan.bel.tr., 26 Mart 2020. 

Tüzer, İ., “Milli Edebiyat Dönemi Hikâye ve Roman Seminerleri II: Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Kiralık Konak”, BAŞTEK Kütür ve Sanat Faaliyetleri – OKU/YORUM Seminerleri, Tokat Konağı Ankara, 14 Aralık 2019.

Tüzer, İ., “Milli Edebiyat Dönemi Hikâye ve Roman Seminerleri I: Ömer Seyfettin - Bahar ve Kelebekler”, BAŞTEK Kütür ve Sanat Faaliyetleri – OKU/YORUM Seminerleri,  Tokat Konağı Ankara, 23 Kasım 2019.

Tüzer, İ., "Bir Mabed Bekçisi: Cemil Meriç", Geçmişin Keşfi Geleceğin İnşası Seminerler Dizisi, Araştırma ve Kültür Vakfı Konferans Salonu, Trabzon, 16 Nisan 2016.

Tüzer, İ., “Hız ve Haz Çağının Bir Yitiği Olarak İnsan”, Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2016 Seminerleri, KULDER Toplantı Salonu, Trabzon, 16 Nisan 2016.

Tüzer, İ., “Okuma Kültürü ve İnsan”, Uluslararası Öğrenciler Akademisi 2015 Seminerleri, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon, 2 Mayıs 2015.

Tüzer, İ., “Modern Dünyada Kimlik İnşası ve Okuma Kültürü”, Sağlık Bakanlığı Hizmet İçi Eğitimi, Yalova Termal, 23-26 Haziran 2014.

Tüzer, İ., “Modern Türk Edebiyatı Nasıl Okunmalı?”, TOBB ETÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Semineri, Bilim Sanat Topluluğu, Kırmızı Amfi, Ankara, 19 Temmuz 2012, 

Tüzer, İ., "Modern Edebiyat ve İnsan: Ortak Bir Anlamlandırma Denemesi", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 10 Mayıs 2012.

Tüzer, İ., “Kitap Bir Yolculuktur: Kendimizden Başlayıp Dünyamıza Açılan”, Uludere Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Uludere - Şırnak, 26 Ekim 2009.

 

V. Konferanslar :

Tüzer, İ., “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı Konferansları 8”, Gazi Üniversitesi, Zoom Meeting – YouTube Canlı Yayın, 25 Ağustos 2021. 

Tüzer, İ., “Mehmet Âkif Ersoy Gençlere Ne Bıraktı?”, 50 Yıl General Refet Bele Ortaokulu Kartal, Zoom Meeting, 30 Mart 2021. 

Tüzer, İ., “Bir İstiklâl Yolculuğu ve Mehmet Âkif Ersoy”, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Zoom Meeting, 12 Mart 2021. 

Tüzer, İ., “Bir Medeniyetin Rüyasını Gören Sanatkâr: Yahya Kemal Beyatlı”, Karabük Üniversitesi, Anadolu Mektebi,Google Meet, 3 Ocak 2021. 

Tüzer, İ. “Bir Mütefekkir, Bir Şair, Bir İnsan: Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı, 12 Mart 2020.

Tüzer, İ. “Bir Bilinç Kazanımı Olarak Edebiyat ve Milli Kimliğimiz”, Sincan Belediyesi Kıraathane Buluşmaları, 5 Mart 2020, Ankara.

Tüzer, İ. “Mehmet Âkif’i Anlamak”, SİHAD Perşembe Buluşmaları, 6 Şubat 2020, Ankara.

Tüzer, İ., “Gençlere Rol Model Bir ‘Efendi Baba’: Vefatının 107. Yılında Ahmet Mithat Efendi”, Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Konferans Salonu, 27 Aralık 2019, Ankara. 

Tüzer, İ., “İstiklâl Şairi Bize Ne Söyledi?..: İnsan ve Sanatkâr Olarak Âkif’in Portresi”, Şehit Ömer Halisdemir Lisesi,Konferans Salonu, Elvankent, 24 Aralık 2019, Ankara.

Tüzer, İ. “İnsan ve İstikamet: İsmet Özel”, Türk Edebiyatı Vakfı, Konferans Salonu, 21 Aralık 2019, İstanbul. 

Tüzer, İ., “Türk Modernleşmesi ve Romanımız”, Bilkent Medeniyet Topluluğu, Bilkent Üniversitesi, 17 Aralık 2019, Ankara. 

Tüzer, İ., “Yeni Edebiyat, İnsan ve Dil”, Anadolu Mektebi, Ulucanlar Matbaa Deposu VIP Salonu, Altındağ, 7 Aralık 2019.

Tüzer, İ., “Edebiyat ve Hayat”, Anadolu Mektebi, YTB Konferans Salonu, Hamamönü, 2 Kasım 2019.

Tüzer, İ., “Ahmet Hamdi Tanpınar ve ‘Bir Yol’ Düşüncesi”, Liseler Arası II. Ulusal Kitap Okuma Yarışması Okur-Yazar Buluşmaları, Şehit Alpaslan Yazıcı Kırıkkale Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kırıkkale, 27 Nisan 2019.  

Tüzer, İ., “Kabulünün 98. Yılında İstiklâl Marşı Bize Ne Söyler?”, Sınav Koleji Ovacık Yerleşkesi, 12 Mart 2019. 

Tüzer, İ., “Tarihe Romandan Bakan Bir Tokatlı Münevver: Mustafa Necati Sepetçioğlu”, Tokat Dernekler Federasyonu TOKFED, Hamamönü Söyleşileri, Kabakçı Konağı, Ankara, 28 Şubat 2019.

Tüzer, İ., “Gençlere Rol Model Bir ‘Efendi Baba’: Vefatının 106. Yılında Ahmet Mithat Efendi, TYB Genç Kahve, Ankara, 26 Aralık 2018. 

Tüzer, İ., “Bir Kültür ve Medeniyet Adamı: Yahya Kemal Beyatlı”, YTB Türkiye Bursları, Ankara, 2 Aralık 2018. 

Tüzer, İ., “Bir Marjinal Olarak Fikret Ürgüp ve Hikâyeleri”, İLESAM, Ankara, 14 Nisan 2018. 

Tüzer, İ., “Cahit Külebi ve Bir ‘Yuva’ Olarak Memleket Algısı”, Tokat Dernekler Federasyonu TOKFED, Hamamönü Söyleşileri, Kabakçı Konağı, Ankara, 25 Ocak 2018.

Tüzer, İ., “Vefatının 105. Yılında Eskimeyen Bir Yazar: Ahmed Midhat Efendi”, Türk Edebiyatı Vakfı, Çarşamba Sohbetleri, İstanbul, 20 Aralık 2017.

Tüzer, İ., “İstiklal ve İstikbal Şairi: Mehmet Akif”, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiyat Enstitüsü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çankırı, 14 Mart 2017.

Tüzer, İ., “Sanatkârın Bir İzdüşümü Olarak Öğretmen”, Şeyh Edebali Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonu, Bilecik, 24 Kasım 2016.

Tüzer, İ., “Ahmet Mithat Efendi: Kimlik İnşası ve Modernizm”, Bir Kitabın Hikâyesi Konferanslar Dizisi, Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Konferans Salonu, Ankara, 9 Nisan 2016.

Tüzer, İ., “Ahmet Mithat Efendi: Kimlik İnşası ve Modernizm”, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Kilis, 11 Aralık 2015.

Tüzer, İ., “İsmet Özel ve Dergiciliği”, 7. Edebiyat Mevsimi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi, 20 Ekim 2015.

Tüzer, İ., “Şiir mi? Bir Ömre Bedel: İsmet ÖZEL” Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Kültür Konuşmaları, Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu, Eskişehir, 13 Ekim 2015.

Tüzer, İ., “Okuma Kültürü”, Esertepe Anadolu Kız Meslek Lisesi, Ankara, 24 Mart 2015.

Tüzer, İ., “Mehmet Akif’i, Asımın Neslini ve İstiklal Marşı’nı Anlamak”, Pınar Eğitim Kurumları – Özel Çankaya Çağlayan Anadolu Lisesi, Ankara, 12 Mart 2015.

Tüzer, İ., “Okuma Kültürü ve Kimlik İnşamız”, Mahalle Mektebi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Etlik Kampüsü, 4 Mart 2015.

Tüzer, İ., “Bir Kitap Bir Yazar: İsmet Özel Şiire Damıtılmış Hayat”, Server Basın Yayın İlim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Konferans Salonu, Ankara, 14 Şubat 2015.

Tüzer, İ., “Ümit ve Azmin Burcunda Bir Şair: Mehmet Âkif’i Anlamak”, Kumrulular Derneği Konferans Salonu, Ankara, 11 Mayıs 2014.

Tüzer, İ., "Bir Varoluş İmkânı Olarak Felsefe ve Edebiyat: Düşüne Düşüne Anlamlandırmak", Kırıkkale Üniversitesi, Felsefe Kulübü, Yahya Kemal Beyatlı Konferans Salonu, Kırıkkale, 14 Mayıs 2014. 

Tüzer, İ., “’Drama Düşmüş İnsan’ların Romancısı: Muhalif Bir Aydın Olarak Kemal Tahir ve ‘Sağırdere’ Örneği”, Türkiye’nin Ruhunu Arayan Adam Kemal Tahir Konferansı, Tahran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tahran – İran, 29 Nisan 2014.

Tüzer, İ., “Ahmet Mithat Efendi Konferansı: Bir Kimlik İnşasının Hikâyesi”, İLESAM, Ankara, 8 Mart 2014. 

Tüzer, İ., “Modern Dünyada Kimlik İnşası ve Edebiyat”, Kabakçı Konağı - Hamamönü, Ankara, 24 Ocak 2014.

Tüzer, İ., “Bir İnanç – Bir Ümit – Bir Şair: Mehmet Âkif Ersoy”, Kurtuba Kitap/Kahve, Ankara, 27 Aralık 2013.

Tüzer, İ., “Akademik ve Gündelik Hayat Bağlamında Amerika İzlenimleri”, Anadolu Eğitim ve Araştırma Derneği,Ankara, 1 Kasım 2013. 

Tüzer, İ., “Akademiden Gündelik Hayata Amerika İzlenimleri”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, 17 Kasım 2013.

Tüzer, İ., “A Comparative Reading in the Sociology of Literature: The Sound and the Fury by William Faulkner and Kiralık Konak (Mansion for Rent) by Yakup Kadri Karaosmanoğlu”, Universty of Texas at San Antonio, Department of Sociology, San Antonio – USA, 26 April 2013.

Tüzer, İ., “Bir Hayat, Bir Şair ve Hep Şiir…: İsmet Özel ve Şiirlerini Anlamak”, TOBB ETÜ, Bilim Sanat Topluluğu, Kırmızı Amfi, 14 Mayıs 2012, Ankara.

Tüzer, İ., “Hayat-İnsan-Şiir: İsmet Özel ve Şiiri”, Atatürk Kitaplığı, 19 Kasım 2009, İstanbul.

Tüzer, İ., “Şiirin Kıskacındaki Hayat: “İsmet Özel ve Şiiri”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Edebiyat Kulübü, Konferans Salonu, 25 Aralık 2008, Isparta. 

Tüzer, İ., “Hayatını Şiire Damıtan Adam: Şiirleriyle İsmet Özel’i Anlamak”, Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Konferans Salonu, 6 Aralık 2007, Eskişehir.

 

VI. Paneller:

Tüzer, İ., “Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Paneli”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Genç Edebiyatçılar Topluluğu, Zoom Meeting, 12 Mart 2021.  

Tüzer, İ., “Buhran Çağının ‘Büyük Adam’ı: Mehmet Âkif Ersoy”, İstiklal Marşı’nın Kabul Edilişinin 100. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Paneli, Türk Eğitim Sendikası, Genel Merkez, 12 Mart 2021.  

Tüzer, İ., “Deliler Dünyasında Bir Marjinal: Fikret Ürgüp ve Hikâyeciliği”, Uzakların Yakınlığı XI -Türk Hikâyeciliğinin Unutulmuş Simaları-, Zoom Meetings ve Youtube Canlı Yayın, 16 Temmuz 2020. 

Tüzer, İ., “İsmet Özel ve Şiiri”, Uzakların Yakınlığı V -Türk Şiiri II-, Zoom Meetings ve Youtube Canlı Yayın, 11 Haziran 2020. 

Tüzer, İ., “Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Tarihi Roman”, Anadolu Mektebi Tokat Okuma Grubu, Tokat Öğretmen Evi, 26 Şubat 2020, Tokat.    

Tüzer, İ., “Cengiz Aytmatov”, Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov Paneli, Ankara Atatürk Lisesi, Konferans Salonu, 20 Şubat 2020, Ankara. 

Tüzer, İ., “Modern Zaman Dervişi: Mustafa ve Hikâyesi”, Bir Uzun Hikâye: Mustafa Kutlu Paneli, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü, Konferans Salonu, 10 Ocak 2020, Ankara. 

Tüzer, İ., “Yaralı Bilinçler ve Aytmatov’un ‘Kendilik Çağrısı’”, Türk Dünyasının Ortak Bilgesi Cengiz Aytmatov Paneli,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi, 10 Aralık 2019, Eskişehir 

Tüzer, İ., “Necip Fazıl Kısakürek ve Şiiri”, Anadolu Mektebi Nevşehir Okuma Grubu, Nevşehir Öğretmen Evi, 9 Ekim 2019, Nevşehir.    

Tüzer, İ., “Anadolu’dan Balkanlara Büyük Türk Şiiri”, Tokat-Zile’den Prizren-Mamuşa’ya Uluslararası Kültür Köprüsü,Yunus Emre Enstitüsü, 17 Nisan 2019, Priştine.

Tüzer, İ., “Çanakkale Ruhu ve Edebiyatımız”, Unutulmaz Zafer: Çanakkale Paneli, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans Salonu, 21 Mart 2019.

Tüzer, İ., “Bozkırın Bilgesi Cengiz Aytmatov”, Anadolu Mektebi Kırıkkale Okuma Grubu, Kırıkkale Öğretmen Evi, 13 Mart 2019, Kırıkkale. 

Tüzer, İ. “Şiirin Bereketlendirdiği Bir Ömür”, 10. İstanbul Edebiyat Festivali, İsmet Özel Özel Oturumu, 13 Aralık 2018, İstanbul.

Tüzer, İ., "Tarık Buğra'nın Sanat Algısı ve 'Dolayımlayıcı'larla Derinleşen Anlatı Dünyası: 'Yeniden Doğan'lar", Doğumun 100. Yılında Tarık Buğra Paneli, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 9 Ekim 2018, Ankara.

Tüzer, İ., “Yahya Kemal’de Tarih Şuuru ve Nev Yunanilik Meselesi”, Vefatının 58. Yılında Yahya Kemal’i Anma Paneli,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Genç Edebiyatçılar Topluluğu, 9 Kasım 2016, Ankara.

Tüzer, İ., “Bir Sanatkâr Olarak Mehmet Âkif Ersoy’un Portresi”, Vefatının 80. Yıl Dönümünde Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Programı, Anadolu Mektebi Aksaray Okuma Grubu, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi, 14 Mart 2016, Aksaray. 

Tüzer, İ., “Bir Mütefekkir, Bir Şair, Bir İnsan: Mehmet Âkif ve Sanatı”, İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Paneli,Gazi Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezi, 11 Mart 2016, Ankara.

Tüzer, İ., “Bir Milli Bilinç Aktarımı Olarak İstiklâl Marşı ya da Mehmet Âkif’i Neden Anlamalıyız?”, Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl Marşı Paneli, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Genç Edebiyatçılar Topluluğu, 9 Mart 2016, Ankara.

Tüzer, İ., “Nev-i Şahsına Münhasır Bir Âdem: ‘Efendi Baba’ Ahmet Mithat”, Hâce-i Evvelin İzinde – Vefatının 103. Yıldönümü Anısına Ahmet Mithat Efendi Paneli, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Genç Edebiyatçılar Topluluğu, Milli Kütüphane Başkanlığı, 28 Aralık 2015, Ankara.

Tüzer, İ., “Bir Milli Bilinç Kazanımı Olarak Çanakkale Savaş’ı ve Edebiyat”, 100. Yılında Çanakkale Savaşları Paneli,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ötüken Fikir Topluluğu, 18 Mart 2015, Ankara.

Tüzer, İ., “İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anlamak”, Mehmet Âkif’i Ersoy’u Anma Paneli, Türkiye Yazarlar Birliği, Milli Kütüphane Başkanlığı, Milli Kütüphane Konferans Salonu, 12 Mart 2014, Ankara. 

Tüzer, İ., “İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair: Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif’i Anlamak Paneli, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Genç Edebiyatçılar Topluluğu, 25 Aralık 2013, Ankara. 

Tüzer, İ., "Bir Sanatkârın Ruh Coğrafyası Ya Da Anlatıdan Hakikate Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Mekân Algısı", Vefatının 6. Yılında Mustafa Necati Sepetçioğlu Paneli, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat Kent Konseyi, İlesam, 20 Nisan 2012, Tokat.

Tüzer, İ., "Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Ümide Açılan Kapı: Varlık Sancısı", 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı, Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı, Sanatı ve Eserleriyle İlgili Panel, Karabük Üniversitesi, 12 Mart 2012, Karabük. 

 

VII. Söyleşi ve Soruşturmalar:

Tüzer, İ., “Eskimeyen Eserler” Konulu Dosya Soruşturması, Şiraze, 8, Kasım-Aralık, 54-55, (2021).

Tüzer, İ., “İbrahim Tüzer ile Kelimelerimiz, Kavramlarımız ve Zihin Dünyamız Üzerine…”, Selam Cansız, Nida, 201,Nisan, 22-33, (2021).

Tüzer, İ., “İstiklâl Marşı’nı ve Mehmet Âkif’i Anlamak”, İstanbul Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Instigram Kanalı,17 Mart 2021. 

Tüzer, İ., “Hayat-Memat Meseleleri: Dünyaya Edebiyatın Penceresinden Bakmak”, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı, Moderatör: Orhan Gazi Gökçe, YouTube canlı yayın söyleşi, 26 Ekim 2020, Saat: 20.00.

Tüzer, İ., “Edebiyat Dünyadaki Yerimi Tayin Etmeme İmkân Veriyor”, Bahtiyar Aslan, Türk Edebiyatı, 563, Eylül, 16-23, (2020).

Tüzer, İ., “Modern Dünyada Bir Sığınak Olarak Sanat ve Edebiyat”, Gündem Söyleşileri XXI, Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Zoom Meeting, 27 Haziran Cumartesi 2020, Saat: 20.00.

Tüzer, İ, “Şehir Okumaları 11: TOKAT”, Moderatör: Memet Önder Karakaş, Canlı Yayın Söyleşi, Türkiye Yazarlar Birliği Instigram Kanalı, 20 Temmuz 2020, Saat: 21.00.  

Tüzer, İ, “Cengiz Aytmatov Özel Programı”, Mahmut Bıyıklı ile Instigram Canlı Yayın Söyleşi, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Instigram Kanalı, 10 Haziran 2020, Saat: 21.00.  

Tüzer, İ, “Okuma Kültürümüz ve Bir Karakter Eğitimi Olarak Kitap”, TASC – Turkish American Steering Committee-, Moderatör: Canan Arslan, tasc.tv. canlı yayın söyleşi, 17 Mayıs 2020, Saat: 21.30.  

Tüzer, İ, “Beklenmedik Bir Anda!.. Kendini Bulmak ve Edebiyat”, Sinan Canan ve Feride Demir ile YouTube Canlı Yayın Söyleşi, 6 Mayıs 2020, Saat: 16.00.  

Tüzer, İ, “Boşluk/Boşunalık ve Edebiyat”, N. Kaan Fakılı ile Instigram Canlı Yayın Söyleşi, 3 Mayıs 2020, Saat: 21.30.  

“Çağdaş Türk Şiiri Konulu Soruşturma”, Katılanlar: Ali Haydar Haksal, Ali K. Metin, Cengizhan Genç, Hilmi Yavuz, İbrahim Tüzer, Mehmet Aycı, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Uçurum, Orhan Tepebaş, Salih Bolat, Serap Kadıoğlu, Şadi Kocabaş ve Yağız Gönüler (Yöneten: Muhammed Münzevi), Mahfel10, Nisan, (2020).

Tüzer, İ. İbrahim Tüzer ile Edebiyat ve Hayat Üzerine Söyleşi, Moderatör: M.Ö. Karakaş, Karabük Üniversitesi Sesli Düşünce Kulübü, Edebiyat Kulübü, Taş Bina Konferans Salonu, Karabük, 22.02.2020. 

Tüzer, İ., (Örnek, N. İle), Filiz Ali ile Sabahattin Ali Üzerine, Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel Sayısı, Hece, 253, Ocak, 12-17 (2018).

Tüzer, İ., Sevengül Sönmez ile Söyleşi, Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel Sayısı, Hece, 253, Ocak, 263-265 (2018).

Karaaslan, İ.; Tozal Y.E.; Saracoğlu A.; Gönen C., “İbrahim Tüzer: Sahicilik Arayışı İsmet Özel’i Modern Türk Şiirinin Zirvesine Taşımıştır”, Arka Kapak, 26, 46-51, (2017).

Kaplan, M., “İbrahim Tüzer ile Tevfik Fikret ve Şiiri Üzerine”, bizimkülliye, S.70, Kasım - Aralık, 2016, s.73-77. 

“Edebiyat ve Kimlik Konulu Soruşturma”, Katılanlar: Doç. Dr. İbrahim Tüzer, Doç. Dr. Levent Bayraktar, A. Yağmur Tunalı, (Yöneten: Zeynep Tek), bizimkülliye, S.67, Mart-Nisan-Mayıs, 2016, s.54-66. 

Pınar Eğitim Kurumları - Özel Çankaya Çağlayan Anadolu Lisesi, “Doç. Dr. İbrahim Tüzer ile Kitap ve Okuma Dünyamız Üzerine Söyleşi”, Ankara, 7 Mayıs (2015).

www.kulturgundemi.com,“Doç. Dr. İbrahim Tüzer ile Sanatkâr, Yaratıcı Muhayyile, Sanat Eseri, Modernizm ve İsmet Özel Üzerine Bir Söyleşi”, 20 Eylül (2013).

Tüzer, İ., "Mektup ve Sahicilik: Benim Mektubum" "Mektup" Konulu Soruşturma, Ayraç, 27, Ocak, 31 (2012).

Tüzer, İ., Prof. Dr. Ramazan Korkmaz ile "Mektup" Üzerine Bir Söyleşi, Ayraç, 27, Ocak, 36-39 (2012).

Tüzer, İ., "Yalçın Küçük'ün Mehmet Âkif Ersoy'a Dair İftiraları Üzerine Prof. Dr. Nurullah Çetin'le Bir Mülakat", Ayraç,26, Aralık, 54-58 (2011). 

Tüzer, İ., “Yavuz Bülent Bakiler ile Hayatı, Şiirleri ve Kültür Coğrafyamız Üzerine Bir Söyleşi, Türk Yurdu, 257, 102–107 (2009).

Karaaslan, İ., “İbrahim Tüzer ile II. Yeni ve Modern Türk Şiiri Üzerine Bir Söyleşi”, otuzuncuharf, 5, 20-28 (2009).

Saka, H., İbrahim Tüzer: ‘Mış’ Gibi Yapmayan Şair”, Yeni Şafak Kitap, 31,12 (2008).

 

VIII. Radyo ve TV Programları:

Sevda Türkeri (2021), “Gündem” Programı, 100. Yılında İstiklâl Marşı, TRT RADYO 1, 12 Mart.

Sevda Türkeri (2021), “Gündem” Programı, 2021 Yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” İlan Edilmesi Münasebetiyle, TRT RADYO 1, 20 Şubat.

Ece Akyüz (2020), “Gündem” Programı, 2021 Yılının İstiklal Marşı Yılı İlan Edilmesi Münasebetiyle, TRT RADYO 1, 25 Aralık.

Alişir Davidov (2020), “Mehmet Akif Ersoy”, Meteorolojinin Sesi Radyosu, 15 Mart.

Nihan Ünsal (2020), “12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Önemi”, Meteorolojinin Sesi Radyosu, 15 Mart.

Kutlu Kağan Dalkılıç (2019), “İsmet Özel ve Poetikası”, Türkiyem TV, 1 Kasım. 

Ceyhun Buran (2019), “Gecenin İçinden” Programı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Eserleri, TRT RADYO 1, 3 Ekim. 

Ceyhun Buran (2018), “Gecenin İçinden” Programı, Yahya Kemal Beyatlı ve Şiiri, TRT RADYO 1, 9 Aralık. 

İmran Olgunyaman (2018), “Gecenin İçinden” Programı, Fikret Ürgüp ve Hikâyeleri, TRT RADYO 1, 25 Kasım. 

Sinem Yıldırım (2018), “Gecenin İçinden” Programı, Cahit Sıtkı Tarancı ve Şiiri, TRT RADYO 1, 14 Ekim. 

Adem Kara (2018), “Gecenin İçinden” Programı, İsmet Özel ve Şiiri, TRT RADYO 1, 27 Eylül. 

Adem Kara (2018), “Gecenin İçinden” Programı, Doğumun 100. Yılında Tarık Buğra, TRT RADYO 1, 2 Eylül. 

Kadri Kral (2018), “Gecenin İçinden” Programı, Vefatının 10. Yılında Cengiz Aytmatov, TRT RADYO 1, 10 Haziran. 

Kadri Kral (2018), “Gecenin İçinden” Programı, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın Kabulü, TRT RADYO 1, 12 Mart. 

İsmail SERT (2016), “Hızırla Yolculuk” Programı, Sezai Karakoç ve Şiirleri Üzerine 2, TRT RADYO 1, 1 Mayıs.

İsmail SERT (2016), “Hızırla Yolculuk” Programı, Sezai Karakoç ve Şiirleri Üzerine 1, TRT RADYO 1, 24 Nisan.

Fatih ŞAHİN (2015), “Çerçeve” Programı, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, KANAL A, 18 Mart.

Zahide Ülkü BAKİLER (2014), "Yeni Güne Merhaba" Programı, Deyimler ve Dil Hassasiyetimiz Üzerine, TRT DİYANET, 22 Mayıs. 

Halil YILDIRIM (2014), "Değerler Yolculuk" Programı, Sanatkâr, Sanat, Değer Üzerine, TRT RADYO 1, 28 Mart. 

Zahide Ülkü BAKİLER (2014), "Yeni Güne Merhaba" Programı, Okuma Kültürü ve İnsan, TRT DİYANET, 3 Şubat. 

Fulya AKBUGA (2012), "Stüdyo Avaz" Programı, Ölümünün 4. Yılında Cengiz AYTMATOV ve Sanatı, TRT AVAZ, 8 Haziran. 

Ayşegül ARAN (2011), "Canlı Yayınlar Odası Programı", Sanatkârın Memleket Algısı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri, TRT Turizm ve Belgesel Kanalı, 1 Kasım. 

Hakan KAYNAR (2009), “Gecenin İçinden, Gece Akademisi Programı”, TRT Radyo 1, 21 Mart.

Hakan KAYNAR (2009), “Şehrengiz”, TRT RADYO 1, 19 Ağustos.

 

IX. Akademik görevler:

-  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yardımcı Editör, Mayıs 2010- Temmuz 2011. 

- Uluslararası Hakemli Akademik Dergi, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Editörlük, Şubat 2016. Devam ediyor 

- Yayın ve Akademik Dergi Hakem Kurulu Üyelikleri.

 

Çalışmaları hakkında yazılan yazılar ve çalışmalarına yapılan atıflar

- Bahriye ÇERİ (2006), “Türkiye Üniversitelerinde Yeni Türk Edebiyatı Alanında Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konularına Göre Sınıflandırılmış Bibliyografyası”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.4, S.7, 603-704. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- İbrahim TENEKECİ (2008), “İsmet Özel’in Hakkını Vermek”, Millî Gazete, 22 Şubat. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Haber7.com (2008), “İsmet Özel’i Nasıl Bilirsiniz?”, 28 Şubat. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat,Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Osman TOPRAK (2008), “Türk Şiirinde ve Düşüncesinde İsmet Özel”, Milli Gazete, 1 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Kültür Sanat (2008), “İsmet Özel Kütüphanesi Büyüyor”Gerçek Hayat, S. 385, 7 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Karakutu.com (2008), “İsmet Özel Şiire Damıtılmış Hayat: Dipnotları Bile Kitap Olur”, 10 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Hatice SAKA (2008), “İsmet Özel’i Anlama Kılavuzu”Yeni Şafak Kitap, 10 Mart.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Asu TURNACI (2008), “İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat”Sayha Dergi, 11 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Kenetlen.com (2008), “Şiire Damıtılmış Hayat”, 17 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat,Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Hüseyin AKIN (2008), “Toparlanın Bitmiyoruz”Millî Gazete, 21 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Ercan YILDIRIM (2008), “İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat”Karagöz Edebiyat, S.2, s.61, Nisan- Mayıs.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Ayşe ADLI (2008), “İsmet Özel Bu Kitabı Beğenmiş”Aksiyon, S.700, s.83, 5 Mayıs. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Kürşad OĞUZ (2008), “Aruzla Yazılmış Bir Şairi Anlamaya Çalışmak”Radikal Kitap, S.373, s.16, 9 Mayıs.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Suavi Kemal YAZGAÇ (2008), “İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, İbrahim Tüzer”Edebiyat Ortamı, S.2, s.62–63, Mayıs-Haziran. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Hüseyin AKIN (2008), “Özel’likli Düşünceler ve İki Özel Kitap”Derkenar, S.10, s.29–31, Mayıs-Haziran.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Furkan ÇALIŞKAN (2008), “Derin Gramer Ya Da Yorumlama Anarşisi”Derkenar, S.10, s.33–34, Mayıs-Haziran.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Ayşenur GÖNEN (2008), “İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat”anlayis.net. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Ahmet Edip BAŞARAN (2008), “Şiire Damıtılmış Hayat: İsmet Özel”, Dergâh, C.XIX, S.225, s.5–6, 21, Kasım. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Ahmet Edip BAŞARAN (2008), “İsmet Özel’e Dört Bilet Lütfen!”, dunyabizim.com., 16 Kasım. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Bahtiyar ASLAN (2009), “İsmet Özel Şiire Damıtılmış Hayat”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.1, s.325–327, Ocak-Haziran. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- İsa KARAASLN (2009), “Of Not Being A Jew İlaveler ve Vaat Edilmiş Bir Şiir” Üzerine, Şehrengiz Dergisi, S.1, Temmuz- Ağustos, s.8-9.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Ali AKYURT (2009), “İsmet Özel Biyografisi”, Fayrap, S.19, s.24-25, Eylül. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Metin TONBUL (2009), “‘Amentü’ Şiiri’ne Dair Bir Ufuk Kazanma Denemesi”, temrin, S.17, s.3-12, Eylül.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Osman TOPRAK (2009), “Kitaba Yeni Bir Ayraç”, Millî Gazete, 23 Kasım. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- İsa KARAASLAN (2009), “İsmet Özel’in ‘Sahicilik’ Arayışında Hiç Dinmeyen Yolculuğu Ya Da İbrahim Tüzer’in ‘Şiire Damıtılmış Hayatı’ Üzerine”, Ayraç, S.4, 46-47, Aralık. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Fazıl BAŞ, (2010), “1960 Kuşağı Şairleri”, Fayrap, S.23, s.24-25, Ocak. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Elif ÖKSÜZ (2010), “Dede Korkut Destanlarından Begil Oğlu Emren Destanı Üzerine Simgesel Bir Yorum Denemesi”, Karadeniz-Black Sea, 74-86, Nisan. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig,41, 225–239 (2007).]

- İbrahim TENEKECİ (2010), “Şiirde Kelime Seçimi”, Ayraç, S.10, s.20-21, Ağustos. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Selçuk ATAY (2010), "Ben İsmet Özel Şair…"e Dair, Ayraç, S.14, s.26-30, Aralık. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Beyhan KANTER (2010), "Eylül Romanında Estetize Edilmiş Kimlikler", TÜBAR, S.28, s.231-243, Güz. [İbrahim Tüzer, Mehmet Rauf’un “Eylül” Adlı Romanının Orijinal Metinden Aktarım ve Sadeleştirilmesi, Akçağ Yay., Ankara, (VIII. Baskı2014), 446 (2003).]

- İsmail ÇETİŞLİ (2010), "Yavuz Bülent Bakilerin Şiirlerinde Dini Duyarlılık", Bizim Külliye, S. 44, s.33-41, Haziran-Ağustos. [İbrahim Tüzer, “Yavuz Bülent Bakiler ile Söyleşi”, Türk Yurdu, S.267, Kasım 2009, s.45.]

- Secaattin TURAL (2010), “İsmet Özel Şiirinde Şehir Algısı”, Turkısh Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/1 Winter 2010, p.1346-1360. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Adem ÇALIŞKAN (2010), “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, V.3/10, Winter, 140-200. [İbarahim Tüzer, Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat, Akçağ Yay., Ankara, 168 (2014).]

- Fazıl BAŞ (2011), "İntihal Tartışması Gölgesinde İki İsmet Özel Kitabı", Fayrap, S.38, Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Fatih SAKALLI (2011), "Tutunamayanların Hikâyeleri 'Korkuyu Beklerken'", Turkısh Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1 Winter 2011, p.1658-1669. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,5/4, www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- İsa KARAASLAN (2012), “Devrimci Şiirin Poetik Mektupları”, Ayraç, S.27, 40-41, Ocak. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Hüseyin YAŞAR (2012), “Seniha: Uçurumun Dibine Yuvarlanan Bir Genç Kız", Turkish Studies, Volume 7/1, Winter, p.2075-2085. [Tüzer, İ., “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

 - Sevda Geçen (2012), “İsmet Özel Şiirlerinde Başkaldırı / Modernizmin Yozlaştırdığı Düzene Başkaldırı”, Turkish Studies, Volume 7/3, Summer, p.1215-1228.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Hüseyin YAŞAR (2012), “Sezai Karakoç'un Şiir Evreninde Memleket Algısı veya "O Ülke", Turkish Studies,Volume 7/3, Summer, p.2611-2633. [İbrahim Tüzer, “Kentten Medeniyete Yit(mey)en ‘Yedinci Oğul’: Sezai Karakoç’un Şiirlerinde İnsanî Yabancılaşma”,Sezai Karakoç Kitabı (Editörler: M. Çelik; Y. Çelik), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 275-288 (2010).]

- Tülin ARSEVEN (2012), “Kassandra Damgası’nda Kronotop Kavramı”, Erdem, S:63, s.47-62. [İbrahim Tüzer, “Kassandra Damgası’nın Eksiltilen Mesajı: Tevarüs Eden Kötülük ve Yeniden Doğan İnsan: ‘Uzay Rahibi Filofey’”, Cengiz Aytmatov Kitabı (Editör: R. Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 317-329 (2009).]

Ersin GÜLAY; Erhan DURUKAN (2012), “Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, S: ½, s.38-50. [İbrahim Tüzer, (2010). Varlığımız Dilimizdir, Dilimiz Evimiz ya da Sanal Dünyadan Evimize Sızanlar.Dil ve Edebiyat, 13, 27-45.]

- Ömer TORLAK (2012), “Modernleşme Kurgusu Olarak Ailenin Türk Romanına Yansıması”, Muhafazakar Düşünce, Y.8, S. 31, Şubat-Mart, s.137-153. [İbrahim Tüzer, "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-6/3, www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).]

Münire Kevser BAŞ (2013), “Yakup Kadri’nin Romanlarını “Sosyal Kronik” Olarak Okumak Mümkün müdür?”, Turkish Studies, Volume 8/1, Winter, s.1003-1032. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

Samet AZAP (2013), “Ontolojik Çözümleme Yöntemi ve “Kanla Kirlenmiş Evrak” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Turkish Studies, Volume 8/1, Winter, s.843-853.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Zeynep TEK (2013), “Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinin Kronotop Bağlamında İncelenmesi”, Turkish Studies, Volume 8/1, Winter, s. 2583-2604. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig,41, 225–239 (2007).] [Tüzer, İ., “‘Oğuz Atay’da Korku Korku Üstüne: Korkuyu Beklerken’ Çıkılan Yolculuk: Eve/Kendine Dönüş”, Ayraç, 11, 54-58 (2010).]

- Berna Akyüz SİZGEN (2013), “Yusuf’un Masalını, İnsanlığın Masalı Olarak Okumak”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C.1, S:2, Ocak, s.15-26.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Özcan BAYRAK – Necla DAĞ (2013), “’Şaşırdım Kaldım İşte’ Şiirinde Aşk Teminin Çözümlenmesi”, JASSS The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, Volume 6 Issue 3, p. 1009-1020, Mart. [İbrahim Tüzer, Yavuz Bülent Bâkiler’in Çağdaş Türk Şiiri İçerisindeki Yeri, S. 260, Ağustos, 13-16, Kayseri (1999).]

- Fatih SAKALLI (2013), "Kemal Tahir'den Bir Köy Romanı Örneği: Sağırdere", Prof. Dr. Önder Göçgün'e Armağan, Pamukkale Üniversitesi Yayınları: 28, Denizli, s. 959 - 967. [İbrahim Tüzer, "Kemal Tahir ve 'Sağırdere' Gerçekliği Üzerine", Bilim Yolu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3, 649–657 (2003).]

- Abdullah HARMANCI (2013), “Cemal Süreya Şiirinde Dil Sapmaları”, Turkish Studies, Volume 8/4, Spring, s.909-918. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- İbrahim ŞAHİN (2013), “İsmet Özel Şiiri: Bir İnşa Süreci”, Kurgan Edebiyat, Y.3, S.13, Mayıs – Haziran, s.3-9.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Yağız GÖNÜLER (2013), “Şairler Kadar Cesur Olmayanlara”, Ruhuna Kitap blogstop (http://ruhunakitap.blogspot.com.tr/2013/09/sairler-kadar-cesur-olmayanlara.html), 19 Eylül. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Fatih ÖZTÜRK (2013), “İsmet Özel’in Savunması: Sokrates ve İsmet Özel Bağlamından Felsefe-Edebiyat İlişkisi”, İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, S.2, C.2, Kış, s.46-60.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Zeynep TEK (2014), “Mehmet Âkif Ersoy’un Şiirlerinde Ölümsüzlük Arketipi”, Mehmed Âkif ve ‘Gölgeler’ Bilgi Şöleni Kitabı, 26-27 Aralık 2013, Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara, s.218-228. [İbrahim Tüzer, “İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair: Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif’i Anlamak (Ed: E. Yaman; İ. Tüzer), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yay., Ankara, 99-112, (2013)]

- İbrahim AKKUÇ (2014), “Ahmet Mithat’ın Batı ile Tanışması”, duşuncemektebi.com. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, 350 (2014).]

- Selçuk ATAY (2014), “Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm”, Türk Edebiyatı, S: 488, s.79-80, Haziran. [İbrahim Tüzer,Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, 350 (2014).]

- Sümeyye DİNLER KÖKSAL (2014), “Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken Hikâye Kitabında İroninin Kullanımı", Turkish Studies, Volume9/9, Summer, p.489-504. [İbrahim Tüzer,“Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,5/4,  www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Zeynep TEK (2014), “Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm Üzerine (Tanıtım)”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S: 12, Temmuz-Aralık, s.237–246. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, 350 (2014).]

- Orhan SARIKAYA (2014), İkinci Yeni’nin Boy Aynası, Hece Yay., Nisan. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).] - [İbrahim Tüzer. “Kentten Medeniyete Yit(mey)en ‘Yedinci Oğul’: Sezai Karakoç’un Şiirlerinde İnsanî Yabancılaşma”, Sezai Karakoç Kitabı(Editörler: M. Çelik; Y. Çelik), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 275-288 (2010).]

- Manolya Harnuboğlu (2014), “Mekân ve Mekânın Algılanış Biçimleri: Halide Edib Adıvar’ın Otobiyografisi Mor Salkımlı Ev Üzerine Bir İnceleme”, Fe Dergi,6, no. 2, 25-43. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig,41, 225–239 (2007).]

- Duygu Özge DEMİR; Ayşe KILIÇ (2014), “Murat Menteş’in Dublörün Dilemması Adlı Romanında Dil Sapmaları”,Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, S:12, s.47-56.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat,Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

-        Murat LÜLECİ (2014), “The Frontier Lord Of Turkish Poetry: Rereading Of Ilhan Berk’s Istanbul In The Context Of Turkish Modernism”, The Journal Of Internatıonal Social Research, V:7, Issue:35, p.159-167. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

 

-        Selim SOMUNCU (2014), “İsmet Özel’in “Dişlerimiz Arasındaki Ceset” Şiiri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.7, S.34, Ekim, s.156-163.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

 

-        Cafer GARİPER, Yasemin Küçükcoşkun (2014), “Cengiz Aytmatov’un ‘Kassandra Damgası’ Romanında Kötülük ve Gelecek Kurgusu”, Yeni Türk Edebiyatı, S.10, Ekim, s.35-57. [İbrahim Tüzer, “Kassandra Damgası’nın Eksiltilen Mesajı: Tevarüs Eden Kötülük ve Yeniden Doğan İnsan: ‘Uzay Rahibi Filofey’”, Cengiz Aytmatov Kitabı (Editör: R. Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 317-329 (2009).]

- Cafer GARİPER, Yasemin Küçükcoşkun (2014), “Cengiz Aytmatov’un ‘Kassandra Damgası’ Romanı ve Mitik Evreni”, Doğumunun 85. Yılında Uluslararası Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 17-18 Aralık, Eskişehir, 2013. [İbrahim Tüzer, “Kassandra Damgası’nın Eksiltilen Mesajı: Tevarüs Eden Kötülük ve Yeniden Doğan İnsan: ‘Uzay Rahibi Filofey’”, Cengiz Aytmatov Kitabı (Editör: R. Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 317-329 (2009).]

- Ahmet AKGÜL (2014), “Marksist Eleştiri ve Nazım Hikmet’in ‘Galip Usta’ Şiirine Yansıyan Hayatlar”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, S.2, s.1-16. [İbrahim Tüzer, “Kemal Tahir ve ‘SağırDere’ Gerçekliği Üzerine”, Bilim Yolu Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi], S3, 649-657.]

- Yunus ŞENYİĞİT, Mehmet ÖZDEMİR (2015), “A. Mithat Efendi’nin Kadın Konusundaki Çelişkileri Ya Da Adam İçinde Adam, Route Educational and Social Science Journal, V.2(2), January, s. 447-464. [İbrahim Tüzer, Tanzimat Dönemini Aydınlatan Hâce-i Evvel: Ahmet Midhat Efendi ve Modernleşmemiz”. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı (TDKB). Eskişehir.]

- Esma DUMANLI KADIZADE, Muhammed HÜKÜM, “Kemal Tahir Romanlarında Ebeveynler Çocuk Kahramanlar ve Eğitim Meselesi”Route Educational and Social Science Journal, V.2(2), April, s. 715- 724. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları.]

- Hatice Gökçe AYDIN (2015), “Nurettin Topçu Düşüncesinin Mustafa Kutlu Hikâyelerindeki Yansımaları”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. [İbrahim Tüzer, “Aynanın Sırrı: Mustafa Kutlu Sempozyum Bildirileri”, editör: F. Andı – B. Arslan, Küçükçekmece Belediyesi Yay., İstanbul, 254-264 (2012).]

- Özlem ÖRDEM (2015), “Servet-i Fünun Dönemi Romanında Mürebbiyeler: Yabancı ve Yabancılaşma”, Turkish Studies, Volume 10/10, Summer, p.719-732. [İbrahim Tüzer, "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,6/3, www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).]

- Selçuk ATAY (2015), “Sait Faik Abasıyanık’ın ‘Sarnıç’ Adlı Hikâyesinde ‘Su’yun ‘Göstergebilimsel Serüven’i”, Türklük Bilimi Araştırmaları - TÜBAR XXXVIII / 2015 – Güz, s.11-29.[İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

Fatih UYAR (2015), “Orhan Kemal’in ‘Bereketli Topraklar Üzerinde’ Romanında Kentte Yiten İnsan”,Mavi Atlas, 5/2015, s.43-52. [İbrahim Tüzer, “Mustafa Kutlu Hikâyelerinde İnsanî Bir Yitim Alanı Olarak Kent ve Modern Mimari: Nur Örneği”, Ayraç, 55, 54-58 (2014).]

- Asiye ÇIĞRI YILDIRIM (2015), “Hikâyenin Modernleşme Yolculuğunda İki İsim: Sait Faik Abasıyanık ve Oğuz Atay”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Y.3, S.12, Haziran, s.382-394. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,5/4, www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Fatma KARAMAN (2015), “Oğuz Atay’ın ‘Korkuyu Beklerken’ ve Franz Kafka’nın ‘Babama Mektup’ Yapıtlarında Baba İzleği”, V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi Bildirileri, Ed: C. Sakallı, s.292-305. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 5/4, www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Yaşar DEMİR (215), “Babaların Okuyamadığı Mektuplar: Franz Kafka ve Oğuz Atay’da Baba İmgesi Üzerine Bir Karşılaştırma”, II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşimler Sempozyumu (TÜDEAS) Bildiriler Kitabı, Ed. M. Demir, H. Özer, H. Alpsoy, Bülent Ecevit Üni., Yay., Mayıs, 141-153. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 5/4,www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Fatih ÖZTÜRK (2015), “Sokrates ve İsmet Özel”,harf Yayınları, Haziran, 2015. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Zeynep TEK (2015), “Hayal İklimine Yelken Açan Şair Ali Mümtaz Arolat Üzerine (Tanıtım)”, Türk Edebiyatı,Aralık, s.74-75. [İbrahim Tüzer, Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat, Akçağ Yay., Ankara, 168 (2014).]

- Muhammet TAŞKESEN (2015), “Yavuz Bülent Bakiler’in ‘Şaşırdım Kaldım İşte’ Adlı Şiirinin Ontolojik Tahlil Yöntemi İle Çözümlenmesi”, International Journal of Languages’ Education and Teaching, Mannheim – GERMANY, p. 1779-1789. [İbrahim Tüzer, Yavuz Bülent Bâkiler’in Çağdaş Türk Şiiri İçerisindeki Yeri, S. 260, Ağustos, 13-16, Kayseri (1999).]

- İsa KARAARSLAN (2015), “İkinci Yeni Şiirinde Aşk, Yalnızlık ve Ölüm Kavramalarının Görünümleri”, Yüksek Lisans Tezi, (Danışman: H. Akay), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Melih ERZEN (2015), “Nesil Çatışmasının Mekâna Yansıyan Yüzü: Ahşap Konak’ın Katları”, Gazi Türkiyat, Güz 2015 / 17, s.39-65. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

- Vedi AŞKAROĞLU (2016), İkinci Yeni Aykırı Sözşörler, Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 2016, s,103-104. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Mehmet ALTINOVA (2016), Birinci Tekil Şahsı Türkiye Olan Şair: İsmet ÖZEL,İncir Çekirdeği,S.24, Mart, s.13-16.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Fatih UYAR (2016), “Cemil Meriç’te ‘Yerlilik’ Bilinci”, Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu Bildirileri, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, Gümüşhane, s.28-35. [İbrahim Tüzer,Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, 350 (2014).]

- Fatma TOPDAŞ (2016), “Suat Derviş’in ‘Aksaray’dan Bir Perihan’ Adlı Romanında Yabancılaşma Problemi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.26, S. 1, s.37-43.[İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

- Fikri KULA; Mehmet GÜNEŞ (2016), “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Medeniyet Şehri İstanbul’un Tarihi ve Manevi Unsurları”, Turkish Studies, Volume 11/10, Spring, p.397-422. [İbrahim Tüzer, “‘Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan’ Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 579-583 (2011).]

- Pelin GÖRGÜLÜ (2016), “Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm (Tanıtım)”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 39, Bahar, 275-278. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, 350 (2014).]

- Zeynep TEK (2016), “Çağdaş Türk Ədəbiyyatına Ümumi Bir Baxış, Şeir Çələngi (Türk Dünyası (yeni nəsil) şeir antologiyası)”, 3 cilddə. II cild. QHT Nəşriyyatı, Bakü, s. 14-26.[İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).] - [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, 350 (2014).]

- Zeynep TEK (2016), “Safiye Erol’un Dineyri Papazı Romanında Narsisistik Kişilik Çözümlemesi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Safiye Erol Özel Dosyası, S. 15, Ocak-Haziran, s.138-151.[İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

- Ahmet KOÇAK (2016), “Osmanlı Türk Toplumunun Modernleşmesinde Yeni Bir Model: Avrupalı Mürebbiyeler”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.40, s.59-71. [İbrahim Tüzer, "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-6/3, www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).]

- Zeynep TEK (2016), “Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinde Anima Arketipi, International Conference on Research in Education & Science (ICRES 2016), 19-22 Mayıs 2016, Bodrum / Muğla. [Bildiri Kitabında Yayımlandı - International Conference on Research in Education & Science (ICRES 2016), Wenxia Wu, Mustafa Tevfik Hebebci, O. Tayfur Ozturk (Ed.), ISRES Publishing, USA 2016, 1078-1085, ISBN: 978-605-66950-2-5] [İbrahimTüzer, “Araf'ta Bir Şair: Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Hayattan Ölüme Varolma Trajedisi", Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozyumu Bildirileri, 457-468 (2013).]

- Fikri KULA (2016), “Sezai Karakoç’un Şiir ve Hikâyelerinde Şehir ve Medeniyet”, Yüksek Lisan Tezi, (Danışman: M. Güneş), Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, İstanbul.  [İbrahim Tüzer, “‘Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan’ Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 579-583 (2011).]

- Zeynep TEK (2016), “Soren Kierkegaard’ın Umutsuzluk Kavramı Açısından Tevfik Fikret’in İnanmak İhtiyacı Adlı Şiirini Okuma Denemesi”, Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar - Kuram ve Uygulamalar Sempozyumu, 16-18 September 2015, Warsaw / Poland. [Published – Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, Cem Can, Abdurrahman Kilimci (Ed.), Detay Yayıncılık, Ankara 2016, 188-201, ISBN: 978-605-9440-20-2] [İbrahim Tüzer, “İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair: Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif’i Anlamak (Editörler: E. Yaman; İ. Tüzer), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yay., Ankara, 99-112, (2013).]

- Fatih KANTER (2016), “Kemalettin Tuğcu’nun Eserlerinde Yalıtılmışlık”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.16, Temmuz-Aralık, s.126-136. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Cafer GARİPER, Yasemin KÜÇÜKÇOŞKUN (2016), “Necip Fazıl’ın Mehmet Akif Eleştirisi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.16, Temmuz-Aralık, s.79-94. [İbrahim Tüzer, “Hocazâde’nin Bilinciyle Aydınlanan Nesil: ‘Asım’ın Nesli’ ve “Yeniden Doğuş” İmkânı Olarak Varoluş Alanı”, Mehmed Âkif, Âsım ve Gençlik Bilgi Şöleni Bildirileri”, yayın koordinatörü: M. Arslan, Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Yayınları: 11, Ankara, 250-258 (Mayıs 2015).]

- Murat PARLAKPINAR; Fetullah ÇİFTÇİ (2016), “Hasan Ali Toptaş’ın Uykuların Doğusu Adlı Romanı Üzerine Stilistik Bir İnceleme”, Turkish Studies, Volume 11/21, Fall, p.339-362. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Filiz FURTUNA (2016), “Gençlik ve Kuşak Çatışması Bağlamında ‘Kiralık Konak’ Romanı”, Gençlik Araştırmaları Dergisi, S.4, Nisan, s.181-211. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

- Hanife ÖZER (2016), “Sezai Karakoç’un Öykülerinde Kent-Kasaba Algısı”, SOBİDER -Sosyal Bilimler Dergisi-,Y.3, S.8, Eylül, s.197-206. [İbrahim Tüzer, “‘Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan’ Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 579-583 (2011).]

- Mehmet ULUKÜTÜK (2016), “Şiirde Millilik ve Evrensellik Sorunu: İsmet Özel’in ‘Sünni Şair Olur mu?’ Sorusunun Anlamı ve Cevabı Bağlamında Bir Haşiye Denemesi”, Karabatak, Temmuz. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Hanife Nalan GENÇ – Damla Nur KİNSİZ (2017), “Tanzimattan Meşrutiyete Bir Kadın Portresi”, Asos Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Y.5, S39, Ocak, s.1-11. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: “Kiralık Konak” ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Bahar 2007, No. 41, ss. 233-234.] 

E. A. AYTEKİN (2017), “A ‘magic and poetic’ moment of dissensus: Aesthetics and politics in the June 2013 (Gezi Park) protest in Turkey”, Space and Culture. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Selçuk ATAY (2017), “Metafordan Üsluba Yalnız Bir Roman: Aynadaki Yalan”,Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları,S. 17, Ocak-Haziran, s.20-31. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 5/4, www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Fatih UYAR (2017), “Monolojik Söylem Romancısı Olarak Halide Edip: Vurun Kahpeye ve Zeyno’nun OğluÖrnekleri”, Mavi Atlas, S.5, s.135-159. [İbrahim Tüzer, “Toplumdan Romana Bir Dönüşümün Hikayesi: Şerif Mardin’in ‘Türk Modernleşmesi’”, Ayraç,7, 61-64 (2010).]

- Emel ARAS (2017), “Edebiyata İçerden Bakmak: Paul H. Fry ve Edebiyat Kuramı”, Yeni Şafak, 04.11.2017. [İbrahim Tüzer (Çeviren), Fry, H. Paul, Edebiyat Kuramı, (A. Demir ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 550 (2017).]

- Aysel SAĞIR (2017), “Okumak, Karmaşık ve Sonsuz Bir Eylemdir!”, edebiyathaber.net, 15 Kasım. [İbrahim Tüzer (Çeviren), Fry, H. Paul, Edebiyat Kuramı, (A. Demir ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 550 (2017).]

- Hüseyin YAŞAR (2017), “Semiha Ayverdi’nin Eserlerinde Mürebbiye Eğitiminin Yansımaları", Siirt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.10, s.486-501. [İbrahim Tüzer, "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,6/3, www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).]

- Beyza ÖZKAN (2017), “’Yeni Hayat’ın İçinden Verilen Pozun İki Kahramanı: İsmet Özel & Orhan Pamuk”, İncir Çekirdeği, S.36, Eylül - Ekim, s.42-47.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Selçuk ATAY (2017), “Paul H. Fry ve Edebiyat Kuramı“, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 18, Temmuz-Aralık, s.191-193. [İbrahim Tüzer (Çeviren), Fry, H. Paul, Edebiyat Kuramı, (A. Demir ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 550 (2017).]

- Gaye Belkız YETER (2017), “Sabahattin Ali’nin ‘Ses’ Adlı Hikâyesinde Estetik Bir Unsur Olarak Ritim”, Turkish Studies, Volume 12/30, p.531-546. [İbrahim Tüzer, “Sabahattin Ali’nin ‘Bütün Öyküleri’nden Bir “Ses” Ya Da ‘Ses Esnafları’nın Duyamadığı Çığlık!...”, Ayraç, 2, 28-31 (2009).]

- Elif DURAN OTO (2017), “Hüseyin Rahmi Gürpınar Romanlarında Batılı Kadınlar”, Kesit Akademi Dergisi, Y.3, S.12, s452-461. [İbrahim Tüzer, "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,6/3,  www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).]

- Zeki TAŞTAN; Arif ERZEN (2017), “Alınyazısı Saatinde İslâm Aleminde Çağrı: Direniş ve Diriliş”, Journal of Social and Humanities Sciences Research, V.4, Issue 12, 976-987. [İbrahim Tüzer. (2011). "‘Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan’ Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri", Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul - 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiri Kitabı, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2011, Ankara]

- Yağız Gönüler (2017), “Baldıran Zehri İçmek veya Celladına Gülümsemek”, Arka Kapak, SA.26, Kasım, s.30-31. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Seyfullah KORKMAZ (2017), “Türklerin Gözünde Kudüs Hüzün ve Elem”, Asos Journal The Journal of Academic Social Sciences, Y.5, S.61, Aralık, s.28-53. [İbrahim Tüzer, “‘Damla Damla Biriken Zerre Zerre Dağılan’ Şehir: İstanbul ve Sezai Karakoç Şiirindeki Halleri”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, 579-583 (2011).]

- Fikri KULA (2017), “Hareketten Tefekküre Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde İdeal(ize) Gençliğe Telkin ve Tavsiyeler”, 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi Bildiriler Kitabı I, (Editörler: K. Budak, S. Eğe), 73-90. [İbrahim Tüzer, Sakarya Türküsü Üzerine Bir Tahlil Denemesi. Erciyes, 255, 13-14.] 

- Arif AYTEKİN (2017), “İsmet Özel Versus Dünya Sistemi”, Gece Yay., 358 s. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Fatma TOPDAŞ ÇELİK (2017), “Kiralık Konak’ta Gelenek ve Modernizm Bağlamında Mekânsal Karşıtlık”, Romanda Mekân, Ed: R. Korkmaz, V. Şahin, Akçağ Yay., s.61-73. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: “Kiralık Konak” ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Bahar 2007, No. 41, ss. 233-234.]

- Canan SEVİNÇ (2018), “Sabahattin Ali’nin Eserlerinde Sosyal Eleştiri Aracı Olarak Sağlık Sistemi”, Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel Sayısı, Hece,253, Ocak, 335-347. [İbrahim Tüzer, “Sabahattin Ali’nin ‘Bütün Öyküleri’nden Bir “Ses” Ya Da ‘Ses Esnafları’nın Duyamadığı Çığlık!...”, Ayraç,2, 28-31 (2009).]

- Yeliz AKAR (2018), “Değerler Çatışması Bağlamında Sabahattin Ali’nin ‘Ses’, ‘Bir Skandal’ ve ‘Kağnı’ Öyküleri”, Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel SayısıHece,253, Ocak, 412-426. [İbrahim Tüzer, “Sabahattin Ali’nin ‘Bütün Öyküleri’nden Bir “Ses” Ya Da ‘Ses Esnafları’nın Duyamadığı Çığlık!...”, Ayraç,2, 28-31 (2009).]

- Zeynep TEK (2018), “Sabahattin Ali’nin ‘Ses’ Adlı Hikâyesinde Dramatik İroni”,Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel SayısıHece, 253, Ocak, 427-435. [İbrahim Tüzer, “Sabahattin Ali’nin ‘Bütün Öyküleri’nden Bir “Ses” Ya Da ‘Ses Esnafları’nın Duyamadığı Çığlık!...”, Ayraç,2, 28-31 (2009).]

- Selçuk ATAY (2018), “Sabahattin Ali’nin ‘Değirmen’ Adlı Hikâyesine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım“, Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel SayısıHece,253, Ocak, 436-444. [İbrahim Tüzer, “Sabahattin Ali’nin ‘Bütün Öyküleri’nden Bir “Ses” Ya Da ‘Ses Esnafları’nın Duyamadığı Çığlık!...”, Ayraç, 2, 28-31 (2009).]

Aydoğan KARA (2018), “‘Kağnı’: İç Burkan Bir Hikâyenin Gerçekliği Üzerine”, Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel SayısıHece, 253, Ocak, 445-463. [İbrahim Tüzer, “Sabahattin Ali’nin ‘Bütün Öyküleri’nden Bir “Ses” Ya Da ‘Ses Esnafları’nın Duyamadığı Çığlık!...”, Ayraç,2, 28-31 (2009).]

Doğan HIZLAN (2018), “Sabahattin Ali Özel Sayısı”, Hürriyet, 16 Ocak. [İbrahim Tüzer (Editör), Susturulamayan Ses Sabahattin Ali Özel Sayı, (R. Korkmaz ile birlikte), Hece Yay., S.253, Ocak, Ankara, 826 (2018).

- Tülin Ural (2018), “Erkeklik Sınavı: Edebiyat Sahnesinde Şairden Kahramana Dönüşmek”, T24 (t24.com.tr), 1 Mart. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: “Kiralık Konak” ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig,Bahar 2007, No. 41, ss. 233-234.] 

Müzeyyen ALTUNBAY, Nuray BIÇAK (2018), “Türkçe Eğitimi Derslerinde ‘Z Kuşağı’ Bireylerine Uygun Teknoloji Tabanlı Uygulamaların Kullanımı”, ZfWT, Zeitschrift für die Welt der Türken – Journal of World of Turks,Vol.10, No.1, 127-142. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

- Aybike BAŞEĞMEZ ÇETİN (2018), “Yakup Kadri’nin Kiralık Konak Romanında ‘Gündelik Hayat’ın İzleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarh-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 22, 1-21. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: Kiralık Konak ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, bilig, 41, 225–239 (2007).]

- Vefa TAŞDELEN (2018), “Ahmet Mithat’ın Nizâ-ı İlm ü Din Adlı Eserinde Din ve Bilim Çatışması Sorunu”,MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.7, 2, 75 – 89. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları.]

- Mustafa DOĞAN KARACOŞKUN, Muhammed HÜKÜM (2018), “İsmet Özel’in Şiirlerinde Bireysel ve Toplumsal Değişim”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 19, Ocak - Haziran, s.101-119. [İbrahim Tüzer “Üç Firenk Havası’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel” TÜBAR-XXII-/ Güz. (2007).]

 

- Mustafa DOĞAN KARACOŞKUN, Muhammed HÜKÜM (2018), “İsmet Özel’in Şiirlerinde Bireysel ve Toplumsal Değişim”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 19, Ocak - Haziran, s.101-119. [İbrahim Tüzer “İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, İstanbul: Dergâh. (2008).]

 

- Selami ALAN (2018), Tanzimat Edebiyatında Milli Kimlik İnşası – Kurgu Kahramanları Örneği, Kesit Yay., 392 s. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm, Akçağ Yay., Ankara, 350 (2014).]

- Yağız Gönüler (2018), “İsmet Özel’in ‘Evet, İsyan’daki Kavgası”, www.dunyabizim.com, 28 Ekim. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Yakup ÖZTÜRK (2018), “Hayat ve Sanat Arasında: Fikret Ürgüp”, Yeni Şafak Kitap, 10 Kasım. [İbrahim Tüzer, Fikret Ürgüp - Deliler Dünyasında Bir Marjinal, Akçağ Yay., Ankara, 268 (2018).]

- Bilal AKYÜZ (2018), “Paul H. Fry, Edebiyat Kuramı Üzerine Genel Bir Bakış”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları,S.17, Bahar, s. 331-337. [İbrahim Tüzer (Çeviren), Fry, H. Paul, Edebiyat Kuramı, (A. Demir ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 550 (2017).]

- Evren KARATAŞ (2018), “Otobiyografik Şiir”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Eylül, 22 (3), s.1695-1710. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Nusret YILMAZ (2018), “İsmet Özel’in ‘Mataramda Tuzlu Su’ Adlı Şiirinde Özne’nin İnşası”, Kesit Akademi Dergisi, Y.4, S. 15, Haziran, s.130-140. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Nusret YILMAZ (2018), “İdeoloji’den Din’e: İsmet Özel’in 70 Sonrası Şiirlerinde Anlam Arayışı”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Güz, S. 18, s.57-78. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Bahtiyar ASLAN (2018), “Tanzimat Romanının Karakteristiği ve Kültürel Bocalamanın İki Aktörü: Felâtun Bey ve Bihruz Bey”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 58, S.2, s. 229-245. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları.]

- Adem ÇALIŞKAN (2018), “Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Yeni Gelenekçi/Veya Yeni Mili Edebiyat Akımı Şiiri ve Şairleri: 1960 Kuşağı”, Turkish Studies, Volume 13/20, Summer, p.245-281. [İbrahim Tüzer, Yavuz Bülent Bakiler, Şiirlerinin Ses ve İmaj Yapısı Üzerine Bir İnceleme (Yavuz Bülent Bakiler, A Study on Him Poems’ Sound and İmage structure], Un Published Master Thesis, Elazığ: Fırat University, Institute of Social Sciences, Department of Turkish Language and Literature, 1999.]

- Adem ÇALIŞKAN (2018), “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanında Teorik Bir Yaklaşım (1923-1939)”, Turkish Studies, Volume 13/18, Summer, p.365-485. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Adem ÇALIŞKAN (2018), “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Hikâye ve Romanında Teorik Bir Yaklaşım (1923-1939)”, Turkish Studies, Volume 13/18, Summer, p.365-485. [İbrahim Tüzer, "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,6/3, www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).]

- Apdullah ACEHAN (2018), “Batılılaşma Dönemi Türk Romanında Roman Kahramanı ve Olay Yönlendiricisi Olarak Mürebbiye,” Route Educational and Social Science Journal, Volume 5(12), October, 1-22. [İbrahim Tüzer, "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Mürebbiye"sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına", TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,6/3,www.turkishstudies.net, 1277-1285 (2011).]

- Mehmet Zeki FIRAT (2018), “Poetik Görüşlerinden Hareketle İsmet Özel’in ‘Esenlik Bildirisi’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Academic Knowledge, S.1, Güz, s. 52-63. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Mehmet Zeki FIRAT (2018), “Poetik Görüşlerinden Hareketle İsmet Özel’in ‘Esenlik Bildirisi’ Üzerine Bir Değerlendirme”, Academic Knowledge, S.1, Güz, s. 52-63. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Sefa YÜCE (2018), “Milli Kültürün İnşasında Edebî Eserin Önemi”, Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi Bildiri Kitabı, Ed: A. Uysal, Balıkesir, s.57-64. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

Hüseyin ARSLAN (2019), “İsmet Özel İçin Ölüm Bir ‘Yıkılma’ mıdır?”, Milli Gazete, 17 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Kutlu Kaan DALKILIÇ (2019), “Baştan Sonra Bir İsyan ve Sahicilik Arayışı”, Karar, 29 Mart. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Selçuk ATAY (2019), “Âkif Paşa’nın Münâcât’ı yahut Dilini/Evrenini Kaybetmiş Bir Aydının Yakarışı”,Zeitschrift für die Welt der Türken (ZfWT), Vol. 11, No.1, 39-54. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları.]

- Selçuk ATAY (2019), Acz ile Ceht Arasında Bir Ömür: Abdurrrahman Cahit Zarifoğlu, Bir Yay., İstanbul. [İbrahim Tüzer, “’Yaşamak’la Varılan “Menziller”in Şairi: Cahit Zarifoğlu ve Duyumsanan Bir Acı Olarak Yalnızlık’”, A. Cahit Zarifoğlu Kitabı, Editörler: C. Kabakcı, Ö. Yalçınova, M. Canlı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kahramanmaraş, 35-45 (Eylül) 2017.]

- Beyhan KANTER (2019), Kurmaca Bedenler: Türk Romanında Bir Söylem Biçimi Olarak Beden (1923-1980),Kesit Yay., İst., 305 s. [İbrahim Tüzer, “Kemal Tahir ve Sağırdere Gerçekliği Üzerine, Bilim Yolu – Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.3, s.649-657.]

- Ebru Burcu YILMAZ (2019), Edebiyat-Şehir-Hafıza: Türk Romanında Hafıza Mekânı Olarak Şehir (1940-1960), Kesit Yay., İst., 432 s. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Utku ÖZBAY (2019), “Edebiyatımızın Yok Saydığı Bir Kültür Hazinesi: Fikret Ürgüp ve Deliler Dünyasında Bir Marjinal”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S. 21, Ocak-Haziran, s.250-255. [İbrahim Tüzer, Fikret Ürgüp Deliler Dünyasında Bir Marjinal. Ankara: Akçağ Yayınları. 2018]

Öznur GÜZEL (2019), “’Tükenerek Yaratılan’ Bir Anlatı Dünyası Üzerine: Fikret Ürgüp-Deliler Dünyasında Bir Marjinal”, Türk Edebiyatı, S.548, Haziran, s.52-54. [İbrahim Tüzer, Fikret Ürgüp Deliler Dünyasında Bir Marjinal. Ankara: Akçağ Yayınları. 2018]

- Selçuk ATAY (2019), “Evini Hayalleriyle Bütünleyen Bir Baba: Ahmet Muhip Dıranas’ın ‘Gölgeler’ Adlı Oyununda Şizofrenik Hâller”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, C.8, S.2, s.878-899. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Sevim KARABELA ŞERMET (2019), “Halit Ziya’nın Sanat Yazılarında Musiki”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi,C.23, S.2, s.425-436. [İbrahim Tüzer, Her dem taze, her dem okunası: Halit Ziya Uşaklıgil”, Arka Kapak, 23., 2017]

- Metin SARAÇOĞLU; Ahmet Deniz BOZKURT, “Ahmed Midhat’ın Eserlerinde İktisadi Kavramların Yeri ve Önemi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.21, S.2, s.328-341. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

- Yunus ALICI (2019), “İntibaksız ve ‘Tam Yalnız’ Bir ‘Adam’ın Hikâyesi”, Kitap-lık, Y.27, S.205, Eylül-Ekim, s. 174-179. [İbrahim Tüzer, Fikret Ürgüp Deliler Dünyasında Bir Marjinal. Ankara: Akçağ Yayınları. 2018]

 

- Muhammed HÜKÜM (2019), Şevket Bulut, Akçağ Yayınları, 190 s.  [İbrahim Tüzer, Fikret Ürgüp Deliler Dünyasında Bir Marjinal. Ankara: Akçağ Yayınları. 2018]

 

- Selçuk ATAY (2019), “Uzun İhsan Efendi’nin Monolojik Sesi: Puslu Kıtalar Atlası”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, S.20, C.20, s.145-164. [İbrahim Tüzer, Uzun İhsan Efendi’nin Puslu Kıtası. Arka Kapak, 9, 2016]

 

- Mutlu DEVECi, İpek YILDIZ (2019), “Tanzimat Romanında Kurumsal Olmayan Boyutu İle Eğitim: Eğitimciler ve Öğreticiler”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Y.6, S.42, s. 148-160. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

-  İsrafil BABACAN (2019), “Dünden Bugüne Lehcetü’l Hakâyık”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Y.6, S.41, s. 1-10. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

Selçuk ATAY (2019), Tevfik Fikret: Göstergebilimsel Bir Okuma Denemesi, Akçağ Yayınları, Ankara, 416 s.[İbrahim Tüzer, Tevfik Fikret ve Şiirinin Dili”, Arka Kapak, 12., 2016]

- Selçuk ATAY (2019), “Toplumun Nabzını Tutan Bir Metin Örneği Olarak Ömer Seyfettin’in “Şimeler” Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, S.22, Temmuz-Aralık, s.291-305. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Soner AKPINAR (2019), “Direniş ve Güç Simgesi Olarak Türk Şiirinde Prometheus”, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu Bildiri Kitabı, ed: İ. O. Akkın, Ardahan Üniversitesi Yay., s.876-888 [Tevfik Fikret, “Rubab-ı Şikeste” Adlı Şiir Kitabının Orijinal Metin, Aktarım ve Sözlük, (İ. Tüzer; S. Atay), Akçağ Yay., Ankara, 520 (2016).]

- Yalçın Armağan (2019), İmgenin İcadı, İletişim Yayınları, İstanbul, 224 s. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Ferhat APAYDIN – Fatih Şükrü KOÇAR (2019), “Kumru ile Kumru Romanının Aylak Sınıfın Teorisi Bağlamında İncelenmesi”IJLET – International Journal of Languages’ Education and Teaching, Volume 7, Issue 4, December, p. 149-167. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Canan SEVİNÇ (2019), Heidegger’in Kulübesinden Fikret’in Aşiyan’ına Varoluşun Otantik İmkânı Olarak Ev,Kriter Yay., İstanbul, 164 s. [Tevfik Fikret’in “Hâluk’un Defteri - Rübâb’ın Cevabı – Şermin ve Diğer Şiirleri” Orijinal Metin, Aktarımı ve Sözlük, (İ. Tüzer; S. Atay), Akçağ Yay., Ankara, 667 (2017).]

- Hüseyin ÇİL (2019), “Türkiye’de Muhafazakârlık ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine”, Mukaddime, C.10, S.1, s.285-305. [İbrahim Tüzer (Çeviren), Fry, H. Paul, Edebiyat Kuramı, (A. Demir ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 550 (2017)] 

- Hüseyin ETİL (2019), İsmet Özel ve Partizan: Aynı Adamın Öyküsü, Küre Yay., İstanbul, 289 s. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Emel ARAS (2019), Yeni Türk Edebiyatı, “1980 Sonrası Türk Edebiyatı”, Nobel Yay., Ankara, s.409-430.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Uğur YOKSUL (2019), “Pierre Macherey’nin Edebi Üretim Teorisi Bağlamında ‘Çimenlerin Efendisi’ Şiirinin Tahlili”, Edebi Eleştiri Dergisi, C.III, S. III, Aralık, s.287-299. [İbrahim Tüzer (Çeviren), Fry, H. Paul, Edebiyat Kuramı, (A. Demir ile birlikte), Hece Yay., Ankara, 550 (2017)] 

- Fatih UYAR (2019), “İmparatorluktan Cumhuriyete Bir Mekân Kurgusu: Ankara”, Milli Edebiyat Dönemi Roman Okumaları içinde, Kesity Yay., İstanbul, s.379-402. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Mutlu DEVECİ, İpek YILDIZ (2019), “Tanzimat Romanında Kurumsal Olmayan Boyutu ile Eğitim”, Yazının Elinden Tutmak – Prof. Dr. Tarık Özcan’a Armağan (Ed: T. Namlı, A.F. Güler, M. Deveci, F. Arslan), Hiper Yay., İstanbul, 301-314 s. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

- Ferda ATLI (2019), “Cansever’in Şairlik Mevsimi: Beş Mevsim”, Yazının Elinden Tutmak – Prof. Dr. Tarık Özcan’a Armağan (Ed: T. Namlı, A.F. Güler, M. Deveci, F. Arslan), Hiper Yay., İstanbul, 301-314 s. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

Sevim KARABELA ŞERMET (2019), “Tanzimat Döneminde Feminizmin Masculin Anlatısı Ahmet Mithat Efendi ve ‘Bend-I Mahsus Feminizm’”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 23, s.45-63. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

Ferhat ÇİFTÇİ (2019), “’Muş’ta Bir Güz İçin Prelüdler’: Devrimci Bir Öznenin Muhasebe Mekânı Olarak Muş”Burası Muş’tur içinde (ed: E. Çağlayan), Pınar Yay., İstanbul, s.293-311. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Öznur ÖZDARICI (2019), “Tahkiyenin Unsurları (Şahıs Kadrosu, Zaman, Mekân) Açısından Ziya Dizdareviç’in Hikâyelerinin Değerlendirilmesi”, III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu Bilidiri Kitabı,(Ed.) A. Meydan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eylül, s. 1150-1159.[İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Mehmet YALÇINKAYA (2020), “Ömer Seyfettin’in Boykotaj Düşmanı Adlı Hikâyesini Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Okuma”, Edebi Eleştiri Dergisi, C.IV, S.I, Mart, s.58-73. [İbrahim Tüzer, (2010) “Eski Yunan ve Lâtin’e Dönüş Fikrinin Panoraması ve Bir Eleştiri Olarak Ömer Seyfettin’in Boykotaj Düşmanı”, Ayraç dergisi, S. 5, s. 41-43.]

- Çetin ARSLAN (2020), “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kadar Bir Mektep Olarak Düşünülen Tiyatronun Yozlaştırıcı Etkisinin Romanlara Düşen Gölgesi Yahut Mektebin Arka Bahçesi”, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Y.6, S.12, Bahar, s.170-186. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

- Süleyman KALMAN (2020), “Edebiyatımızda Unutulmuş Bir İsim: Fikret Ürgüp”, telgrafhane,https://www.telgrafhane.org/2020/04/05/edebiyatimizda-unutulmus-bir-isim-fikret-urgup/, 5 Nisan.

- Ali POLAT (2020), “Bir Edebi Şahsiyet Olarak Enis Batur”, Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,Y.8, S.100, Ocak, s.357-371. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Gülten BULDUKER (2020), “Edebiyat Sosyolojisi Açısından ‘Memleket Hikâyeleri’”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 24, s.29-50. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Can ŞEN (2020), “Edebiyat ve İdeoloji İlişkisi Bağlamında Türk Romanında Kıbrıs Meselesi 1955-2015”,hiper yayın, İstanbul, 299 s. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Sedar KASAP, Sezer YÖRÜK (2020), “Reading The Streets of Balat Urban Identitiy”, TOJSAT The Online Journal of Science and Techonology, April, V.10, Issue 2, pp. 50-62. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Bahar SAYIM (2020), “Yeni Türk Edebiyatında Ölüm Acısını Yaşayanlar”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3 (1), 34-54. [Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, (haz.: İbrahim Tüzer, Selçuk Atay), Akçağ Yay., Ankara, 487 s., (2016).]

- Orçun AYDOĞDU (2020), “Harold Bloom’un ‘Etkilenme Endişesi’nden Hareketle Kiralık Konak ve Fatih Harbiye Romanlarının İncelenmesi”, I. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Sempozyumu Bildiri Kitabı, ed: F. Polatcan, İ. Çoban, O. Er, Teke Akademi Yay., s.289-303. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekân: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Gürhan ÇOPUR (2020), “Ayla Kutlu’nun Romanlarındaki İntihar İzleğine Durkheim’cı Bir Yaklaşım”, Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, V.46, Summer, p.72-84. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Leyla Coşan (2020), “Die Rezeption Stefan Zweigs in der Türkei”, Rezeption der deutschsprachigen Literatur in der Türkei I, (Hrsg: A. O. Öztürk, C. Sakallı, M. T. Öncü), noyoç, October, 265-290. [“Yıldızın İstanbul’un Üzerinde Parladığı An: Stefan Zweig’ın Kaleminden ‘Bizans’ın Fethi’ Ve Tarihî Gerçekliğin Anlatıdaki Görünüşü”, Dünya Edebiyatında İstanbul (Ed: E. Ülgen; M. Karaörs; E. Özbaş), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 377-383 (2010).]

- Ertan YILDIRIM (2020), “Haldun Taner ve İnsan”, Uluslararası Genç Bilim ve Sanat İnsanları Sempozyumu Tam Bildiri Kitabı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 24-25 Haziran, s. 228-241. [İbrahim Tüzer, “Anlamlı Çalışma Alanı Olarak Ahilik ve ‘Dönemeçte’ Romanının Fakir Halit’i”, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Kırşehir, 12–13 Ekim 2004.]

- Sevil ÖZÇALIK DUMANOĞULLARI (2020), “Cumhuriyet’e Mekân Yaratmak: İstanbul-Anklara İkiliğinin ‘Kiralık Konak’ ve ‘Ankara’ Romanlarına Yansıması”, Mukaddime, 11(2), s.294-316. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Muharrem Dayanç (2020). “Tevfik Fikret’in Düşünce Dünyasında ‘Ana Kırılma’ Üzerine”, Servet-i Fünûn Dergisi ve Servet-i Fünûn Topluluğu Edebiyatı. (Ed. Ali Kurt), Gölcük Belediyesi Yayınları, s. 177-200. [Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, (haz.: İbrahim Tüzer, Selçuk Atay), Akçağ Yay., Ankara, 487 s., (2016).]

- Hakan DEĞİRMENCİ (2020), “Ahmet Mithat Efendi’nin Romanlarında Yalı ve Konak Özelinde Mekâna Yüklenen İşlevler”, Journal of History School, 49, s.4396-4416. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Gökçen SEVİM, Sevda GEÇEN (2020), “Namık Kemal’in Tiyatro Eserlerinde Osmanlı ve İslâm Kimliği”, Turkish Studies – Language, 15(3), 1509-1520. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

- Nusret YILMAZ (2020), “İsmet Özel’in Erbain’inde Modernitenin Eleştirisi”, TEKE (Uluslaraarası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi), S.9/2, s.642-664. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Nusret YILMAZ (2020), “İsmet Özel’in Erbain’inde Modernitenin Eleştirisi”, TEKE (Uluslaraarası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi), S.9/2, s.642-664. [İbrahim Tüzer “Üç Firenk Havası’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel” TÜBAR-XXII-/ Güz. (2007).]

Nusret YILMAZ (2020), “İsmet Özel’in Erbain’inde Modernitenin Eleştirisi”, TEKE (Uluslaraarası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi), S.9/2, s.642-664. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Yeliz AKAR (2020), “İsmet Özel’in Amentü Şiiri Üzerine Sembolik Bir Okuma”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 12/24, s. 231-266. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Ercan AKÇORA (2020), “Modern Kentin Çağrısı: ‘Terziler Geldiler’ Şiirine Hermeneutik Bir Yaklaşım”, Turkish Studies – Language, 15(3), s.1019-1031. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Erol ÇETİN (2020), “Cengiz Aytmatov’un Eserlerinde Öne Çıkan Varoluşsal Temalar”, Turkish Studies – Religıon, 15(3), 297-322. [İbrahim Tüzer, “Kassandra Damgası’nın Eksiltilen Mesajı: Tevarüs Eden Kötülük ve Yeniden Doğan İnsan: ‘Uzay Rahibi Filofey’”, Cengiz Aytmatov Kitabı (Editör: R. Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 317-329 (2009).]

- Musa ÇİFTÇİ, Kadir KAPLAN (2020), “Propaganda Özelinde Görsel Olanı Eleştirel Okumak”, TEKE (Uluslaraarası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi), S.9/1, s.316-335. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

Mustafa Balcı (2020), “İsmet Özel Şiirinde Servet-i Fünûn İzleri”, Türkiyat Mecmuası, 30, 2, s.375-393.[İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Muharrem DAYANÇ (2020), “’Kaşağı’ Örneğinden Hareketle ‘Çocuk Bakış Açısı’nın İzini Sürmek”, Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin, (Ed: B. Aslan), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yay., 2020, s.25-36. [Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, (haz.: İbrahim Tüzer, Selçuk Atay), Akçağ Yay., Ankara, 487 s., (2016).]

- Muhammed HÜKÜM (2020), “Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinde Anlardan Tarih Bilincine Geçmişin Biçimlenmesi”Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin, (Ed: B. Aslan), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yay., 2020, s.155-172. [İbrahim Tüzer, (2010) “Eski Yunan ve Lâtin’e Dönüş Fikrinin Panoraması ve Bir Eleştiri Olarak Ömer Seyfettin’in Boykotaj Düşmanı”, Ayraç dergisi, S. 5, s. 41-43.]

- Özgür GEDİKLİ (2020), “Üslup ve Stilistik İnceleme: ‘Yeni İslamcı Akım’ Şairi Mehmet Atilla Maraş Örneği”, Çizgi Kitapevi Yay., 368 s. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

- Caner SOLAK (2020), “Tüketim Kültürü Ekseninde Türk Romanında Mirasyedi Tipinin Gelişimi (1875-1928)”, Çizgi Kitapevi Yay., 384 s. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

- Turan GÜLER (2020), “Modern Türk Şiirinde Avrupa Şehirler ve İnsanlar”, Çizgi Kitapevi Yay. 382 s. [İbrahim Tüzer “Üç Firenk Havası’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel” TÜBAR-XXII-/ Güz. (2007).]

- Turan GÜLER (2020), “Modern Türk Şiirinde Avrupa Şehirler ve İnsanlar”, Çizgi Kitapevi Yay. 382 s. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Beyhan KANTER (2020), “Ömer Seyfettin’in ‘Niçin Zengin Olmamış’ Hikâyesinde Vicdan Azabı ve Suçluluk Duygusu”, Vefatının 100. Yılında Ömer Seyfettin’e Armağan, Ed: A. S. Uğurlu, S. Kırlı, Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi Yay., s. 65-74. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Beyhan KANTER (2020), “Pozitivist Bir Evren İnşası: Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Pozitivist Ütopya”, Kavramlar ve Kuramlar -Düşünce Bilimleri. (Ed. M. Nesim Doru, Kâmuran Gökdağ), Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, ss. 121-134. [Tevfik Fikret, Rübâb-ı Şikeste, (haz.: İbrahim Tüzer, Selçuk Atay), Akçağ Yay., Ankara, 487 s., (2016).]

- Beyhan KANTER (2020), “Pozitivist Bir Evren İnşası: Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Pozitivist Ütopya”, Kavramlar ve Kuramlar -Düşünce Bilimleri. (Ed. M. Nesim Doru, Kâmuran Gökdağ), Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, ss. 121-134. [Tevfik Fikret, Halûk’un Defteri, Rübâb’ın Cevabı, Şermin ve Diğer Şiirleri, (haz.: İbrahim Tüzer, Selçuk Atay), Akçağ Yay., Ankara, 666 s., (2017).]

- Ahmet DOĞAN (2020), “Edebiyatımızda Ahilik ve Gökhan Maraş’ın Ahi Evran Romanı”, VI. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildirileri, ed: A. Gökbel; A. Gündüz; A. Doğan; İ. KAsap; F. Çil, Kırşehir, 50-68. [İbrahim Tüzer, “Anlamlı Çalışma Alanı Olarak Ahilik ve ‘Dönemeçte’ Romanının Fakir Halit’i”, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi, Kırşehir, 12–13 Ekim 2004.] 

Nuray ALPER (2021), “Kitap Molası XII: anlatı/yorum”, Milat, 28 Mart. [İbrahim Tüzer, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432, 2020]

- Mustafa UÇURUM (2021), “Romandan Hikâyeye Anlatı/Yorum”, Sabitfikir, S.122, Nisan, s.62-63. [İbrahim Tüzer,anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432, 2020]

- Hayrettin ORHANOĞLU (2021), “Anlatıların Gizli Kapısı Ya Da İbrahim Tüzer’in Anlatı/Yorum’u Üzerine”Hece, S.292, Nisan, s.193-1954. [İbrahim Tüzer, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432, 2020]

- Çağla AKAR (2021), “Anlatı/Yorum: Roman ve Hikâye Üzerine Yazılar”, Türk Edebiyatı, S.570, Nisan, s.80-81. [İbrahim Tüzer, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432, 2020]

- Cafer GARİPER; Yasemin BAYRAKTAR (2021), “Sadullah Paşa’nın ‘On Dokuzuncu Asır’ Manzumesinde Pozitivist Dünya Anlayışı ve Mitik Bilincin Yıkımı”, Eurasian Conference on Language / Social Science, February 2-3, Gjakova, Kosovo, proceedings book, ed: N. Tyfekçi, A. Korkut, H. Karacan, s. 84-89. [Tevfik Fikret, “Rubab-ı Şikeste” Adlı Şiir Kitabının Orijinal Metin, Aktarım ve Sözlük, (İ. Tüzer; S. Atay), Akçağ Yay., Ankara, 520 (2016).]

- Şenol TOPÇU; Murat GÖÇ BİLGİN (2021), “Edebiyata Eleştirel Erkeklik Perspektifinden Bakanlar İçin Bir Kaynakça Önerisi”, monograf, 15, s. 137-152. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,5/4, www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Selçuk ATAY (2021), “Kendilik Bilincinin Kurulduğu Mekân: Fatih Kürsüsü”, 100. Yılında İstiklâl Marşı’mızı ve Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anlamak -içinde-, ed: F. Sakallı; Y. Yeşil, Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Yay., Ankara, s.351-369. [İbrahim Tüzer, “İnancıyla Varolan Ümidiyle Yaşayan Şair: Mehmet Âkif Ersoy”, Mehmet Âkif’i Anlamak (Ed: E. Yaman; İ. Tüzer), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yay., Ankara, 99-112, (2013)]   

- Gulzar MAMMADOVA (2021), “Kiralık Konak’ın Alafranga Karakteri Seniha”, Türkoloji Dergisi, C.25, S.1, s.90-98. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Fatih SAKALLI (2021), “Tutunamayanların Hikâyeleri: Korkuyu Beklerken”, Hikâyenin Büyüsü – Modern Türk Hikâyesi Üzerine Okumalar, Günce Yay., s.29-45. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,5/4, www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Fatih SAKALLI (2021), “Kemal Tahir’den Bir Köy Romanı Örneği: Sağıdere”, Roman-İnsan-Hayat Modern Türk Romanı Üzerine Yazılar, Paradigma Akademi Yay., s.129- 138. [İbrahim Tüzer, “Kemal Tahir ve Sağırdere Gerçekliği Üzerine”, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 325-336. (2020).]

- Vasfiye ÇALIŞKAN (2021), “Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinin Kanonlaşmış Değerler Bakımından Esas Alınarak İncelenmesi”, Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 8, 1316-1322. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Esra AKSÖYEK (2021), “Babaya Arz-ı Hal: ”Modernist Edebiyatta Kendini Gerçekleştirme”, Türkbilig, 42, 223-240. [İbrahim Tüzer, “Oğuz Atay‟dan 'Babama Mektup' Ya da Bir Yazarın Ölen Babasıyla/Kendisiyle Hesaplaşması”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-,5/4, www.turkishstudies.net, 1499-1515 (2010).]

- Emel HİSARCIKLILAR (2021), “Ölümü Düşleyen Şairin Düşündekiler: ‘Acı Kum’ Adlı Şiiri”, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi”, Haziran, 29-39. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Fatih Şükrü KOÇAR; Taner NAMLI (2021), “Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü ve Tırpan Romanlarında Feodalizmden Kapiralizme Evrilme Süreci”, Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz, 27, 1-24. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Menekşe YAVUZ (2021), “Sosyolojik Okuma Denemesi: Adalet Ağaoğlu’nun Dert Dinleme Uzmanı Adlı Romanı”, Akademik Hassasiyetler, 8, 331-348. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Şener Şükrü YİĞİTLER (2021), “Edip Cansever’in ‘Su Altında Kanat Çırpan Üveyk’, Şiirinde Taşra İmgesi”,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13, 769-778. [İbrahim Tüzer, "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).]

- Bilal DEMİR (2021), “Firuzan’ın ‘Benim Sinemalarım’ Adlı Öyküsünde Göç ve Etkileri”, Asos Journal – The Journal of Academic Social Science, 121, Ekim, 154-162. [İbrahim Tüzer, “Kimliklerin Çatıştığı Mekan: ‘Kiralık Konak’ ve Evini/Evrenini Arayan Nesiller”, Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 41, Bahar, ss. 225-239, 2007]

- Ferhat ÖZMEN (2021), “Sezai Karakoç’un ‘Masal’ Şiirinin Arketipsel Sembolizm Yöntemiyle Çözümlenmesi”,Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 25, 253-272. [İbrahim Tüzer, “’Yüreğinde İnsanlıktan Bir İz Taşıyan’ Şair: Kent’te Direnen Bir Bilinç Olarak Sezai Karakoç Şiiri, Ayraç, 4, 41-43, 2009]

- Halil İbrahim ÜNSER (2021), “Toplumcu Gerçekçi Türk Romanında Komünist Propaganda (1950-1960)”Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 25, 117-142. [İbrahim Tüzer; Muhammed Hüküm, "Türk Romanının Kanonu Karşısında Kemal Tahir”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 6/1, 256-276, 2017]

- Ferhat KORKMAZ; Alaattin KARACA (2021), “Hâce-i Evvel Üzerine Bir İnceleme”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 25, 23-52. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

- Zahide Nur CÖMERT; Feyza Nur Reyhan AYVERDİ (2021), “anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar”,Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 25, 315-322. [İbrahim Tüzer, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar,Hece Yay., Ankara, 432, 2020]

- Mehmet YILMAZ (2021), “Ahmet Mithat Efendi Jön Türk Romanını Neden Yazdı?”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, 26, 123-148. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]

- Afina BARMANBAY (2021), “Alfred De Musset’in ‘Mayıs Geceleri’ Şiirinin Abbas Sehhet Sanatına Etkisi,”International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 45, 2151-2157.  [Tevfik Fikret, “Rubab-ı Şikeste” Adlı Şiir Kitabının Orijinal Metin, Aktarım ve Sözlük, (İ. Tüzer; S. Atay), Akçağ Yay., Ankara, 520 (2016).]

- Çiğdem PİYADEOĞLU (2021), “Popüler Kültür Odağında Ölümsüz Olma Arzusu”, Mecmua, 480-500. [İbrahim Tüzer “Üç Firenk Havası’ndan Modern İnsana Ölüm ve İsmet Özel” TÜBAR-XXII-/ Güz. (2007).]

- Yasemin BAYRAKTAR (2021), “An Intertextual Approach to Fear in Franz Kafka’s Story The Burrow and Oğuz Atay’s Story Korkuyu Beklerken”, Education, Social, Health and Political Develeopments in Turkey Between 2000-2020, ed: Ç. Akman; F. Okan Atasoy; T. Gür, ISRES, 366-382. [Tüzer, İ., “‘Oğuz Atay’da Korku Korku Üstüne: Korkuyu Beklerken’ Çıkılan Yolculuk: Eve/Kendine Dönüş”, Ayraç, 11, 54-58 (2010).]

- Sibel BULUT (2021), “Milliyetçi Memleket Edebiyatı ve Hececiler”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, ed: N. Çetin, F. Sakallı, C. Karataş, İlbilge Yay., 53-81. [İbrahim Tüzer, “Hayal İklimine Yelken Açan Şair: Ali Mümtaz Arolat”, Şerif Aktaş Armağanı (Yay. Haz. Y. Çelik), Kurgan Edebiyat Yay. Ankara, 435-449, 2012]

- Nilüfer AKA ERDEM (2021), “İslâmi Türk Şiiri”, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, ed: N. Çetin, F. Sakallı, C. Karataş, İlbilge Yay., 279-299. [İbrahim Tüzer, “İsmet Özel”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, tesi.yesevi.edu.tr., ss. 1-13, 2019.]

- İbrahim DAĞILMA (2021), “Modern Zaza Edebiyatında Dönemler ve Sosyolojik Bir Bakış”, Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, 13, 81-110. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Ömer GÖK (2021), “Roman, Hikâye ve Anlatı/Yorum”, Türk Dili, Ağustos, 836, 106-107. [İbrahim Tüzer,anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432, 2020]

- Doğan HIZLAN (2021), “Yazının Şövalyeleri”, Hürriyet, 11 Aralık. [İbrahim Tüzer, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432, 2020]

- Erdem DÖNMEZ (2021), “Eleştiriyle Zenginleşen Edebiyat”, Yeni Şafak Kitap Eki, 15 Aralık. [İbrahim Tüzer,şiir/yorum – şiir üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 312, 2021]

- Selçuk ATAY (2021), Üstat Ekrem, Hece Yay., Ank. [İbrahim Tüzer, Ahmet Mithat’ın Anlatılarında Kimlik İnşası ve Modernizm. Ankara: Akçağ Yayınları, 2014]                                            

- Selçuk ATAY (2021), Üstat Ekrem, Hece Yay., Ank. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Selçuk ATAY (2021), Üstat Ekrem, Hece Yay., Ank. [İbrahim Tüzer, “Recaizâde Mahmut Ekrem ve ‘Yakacık’ta Akşamdan Sonra Bir Mezarlık Âlemi’ Üzerine”, Tanzimat Dönemi Şiir Çözümlemeleri, (Ed: M.N. Parmaksız), Yade Yay., Ank., 2020, s.215-245.] 

- Zeyrek, SELİN (2021), Sosyal Medya Edebiyatına Dair Tarihsel Bir Yorum, Sosyal Medya ve Edebiyat Kitabı (Ed. Rana Senanur Doğan) s.113-137. İnsan sanat Yayınları, İstanbul. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Çetin ARSLAN (2021), “Hasan Yurtoğlu’nun Weysel Paradoksu Romanı Hakkında Bir Değerlendirme”.Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 10(4), 1328-1344. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Nevra İrem GÜLCÜ (2021), “Gurbet Kuşları Filminde 1960’lı Yılların Toplumsal Yapısı”, İnternational Journal Of Academic Studies, Cilt/Volume 2, Sayı/Issue 3, 20. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Haktan, Esat BAYAT (2021), “Sinema, Folklor ve İnanç Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme: Zeki Alasya-Metin Akpınar Filmleri Örneği,” Akademik MATBUAT, http://dergipark.gov.tr/matbuat, Cilt: 5 • Sayı: 2 • s.165- 192, Kasım/November.  [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- Aziz ŞEKER (2021), “Kemal Tahir’in Roman Kuramı Üzerinden Türk Sosyolojisine Katkısı”, Ihlamur Armağan Kitaplar Dizisi Kemal Tahir Kitabı, s. 25-37, Ankara. [İbrahim Tüzer; Muhammed Hüküm, "Türk Romanının Kanonu Karşısında Kemal Tahir”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 6/1, 256-276, 2017]

- Tuba SAKALLI (2021) “Sağırdere Romanında Deyimler”Ihlamur Armağan Kitaplar Dizisi Kemal Tahir Kitabı, s. 346-354, Ankara. [İbrahim Tüzer, “Kemal Tahir ve Sağırdere Gerçekliği Üzerine”, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 325-336. (2020).]

- Fatih SAKALLI (2021) “Kemal Tahir’in İlk/Köy Romanı: Sağırdere”, Ihlamur Armağan Kitaplar Dizisi Kemal Tahir Kitabı, s. 163-172, Ankara. [İbrahim Tüzer, “Kemal Tahir ve Sağırdere Gerçekliği Üzerine”, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 325-336. (2020).]

- Mustafa KARABULUT (2021), “Kemal Tahir’in ‘Esir Şehrin İnsanları’ Romaında Tarih Algısı”, Ihlamur Armağan Kitaplar Dizisi Kemal Tahir Kitabı, s. 288-297, Ankara. [İbrahim Tüzer; Muhammed Hüküm, "Türk Romanının Kanonu Karşısında Kemal Tahir”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), 6/1, 256-276, 2017]

- Rıfat ATAY; Bedirhan GÜVEN (2021), “Daimî Varoluşsal Kaygı: İsmet Özel Şiiri Örneği”, Türk Akademik Arştırmalar Dergisi – Turkish Academic Research Review / TARR, 5, 1516-1544. [İbrahim Tüzer, İsmet Özel: Şiire Damıtılmış Hayat, Dergâh Yay., İstanbul, (II. Bs. Kasım 2012), 608 (2008).]

Halil İbrahim ÜNSER (2021), “Enstitü Çıkışlı Yazarların Köy Gerçeğine Yaklaşımları (1950-1960),” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C.61, S.2, 709-722. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.]

- S. Dilek YALÇIN ÇELİK (2021), “Cemil Meriç’in Edebiyat Sosyolojisi Tanımlamaları ve Türkiye’deki Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimine Katkıları”, Yerel Tefekkürden Evrensel Düşünceye Cemil Meriç Kitabı, ed: B. Kanter, M. Yalçınkaya, B. Ayanoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Yay., Mardin, 101-117. [İbrahim Tüzer - Muhammed Hüküm, Edebiyat Sosyolojisi – Edebiyata Sosyolojiden Bakmak, Akçağ Yay., 2018.

Nuray ALPER (2022), “İbrahim Tüzer’in şiir/yorum’u Üzerine Birkaç Yorum”, Hece, 310, s.151-154, Ekim. [İbrahim Tüzer, anlatı/yorum – roman ve hikâye üzerine yazılar, Hece Yay., Ankara, 432, 2020]