• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/people/İbrahim-Tüzer/554644751
  • https://twitter.com/ibrahimtuzer
İKİNCİ YENİ ŞİİRİ'NDE BİR YAŞAM ALANI OLARAK KENT ALGISI

(Yayın Yeri: Tüzer, İ., "II. Yeni Şiirinde Bir Yaşam Alanı Olarak Kent Algısı", Türklük Bilimi Araştırmaları, 29, 411-428 (2011).

 

İKİNCİ YENİ ŞİİRİ'NDE BİR YAŞAM ALANI OLARAK

KENT ALGISI

Yrd. Doç. Dr. İbrahim TÜZER

ÖZ: Var oluşunu bireysel sorgulamalarla anlamaya gayret edip kendi aydınlanmasını gerçekleştirebilmiş olan bir kimse için yaşanılan kentin de mahallenin de sokağın da evin de farklı bir duyuş ve kabulleniş biçimi vardır. Dolayısıyla insanların yaşadıkları mekânla/kentle dünyayı anlamlandırmaları arasında mutlak bir ilişki söz konusudur.

İkinci Yeni Şiiri, göçebelikten kurtulup kenti bir yaşam alanı olarak kabul eden insanı merkeze alır. Bu insanın yaşanmışlığını, zedelenmişliğini, mecbur bırakılmışlığını, insanî tarafının geri plâna itilerek modern tüketimin öznesi haline getirilişini şiirselleştiren bir hareket olarak belirmektedir.

Bu şiir hareketinin içerisinde yer alan şairler, özellikle 1950 ve 1970 arasında meydana getirdikleri metinlerle, insanî tıkanmışlığı bizzat yaşayan ve kentlileşmeyle birlikte içi boşaltılan yaşam alanlarının huzursuzluğunu hisseden kimselerdir. Benleri etrafında örgülenen ve bireysel varlık alanlarına ulaşmalarına engel olan kente/modern dünyaya ait hususları yine “ben”lerinden hareketle dile getiren II. Yeni şairleri, sözü edilen gayretle aynı zamanda, Modern Türk Şiiri'nin sistemli bir yapı içerisinde kuramsallaşmasına da imkân tanımışlardır.

Anahtar Kelimeler: Medeniyet, kent, insan, bilinç, İkinci Yeni Şiiri, Modern Türk Şiiri, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, Turgut Uyar

At The Poetry of İkinci Yeni (The Second New) Perceptions of the Urban As Lebensraum

ABSTRACT: The city, the neighborhood, the street and the home all have their unique meanings for the individual who embarks upon a process of self-inquiry to make sense of his worldly existence and then achieves self-enlightenment. There is therefore an absolute connection between spaces/cities of habitation and processes of meaning-making. The poetry of the İkinci Yeni centers on the individual who, upon settling into a sedentary lifestyle, has adopted the urban space as his lebensraum. As a literary movement, İkinci Yeni poeticized the experiences, sufferings, burdens of that individual transformed into food for modern consumption without regard to his human dimensions.

With the works they created especially between 1950 and 1970, poets affiliated with this movement expressed their own experiences in limbo, characterized by a dissatisfaction arising from cosmopolitan formalism. They utilized their “ego”s as springboards to jump into expressions of issues that revolved around their individual experiences and pertained to the city/modern world to ultimately prevent them from creating unique spaces of individual being. Their literary practices have allowed “Modern Turkish Poetry” to institutionalize systematically.

Keywords: Civilization, city, individual, consciousness, İkinci Yeni Poetry, Modern Turkish Poetry, Cemal Süreya, Ece Ayhan, Edip Cansever, Turgut Uyar

 

“Şiirimiz kentten içeridir abiler”

Mor Külhani/Ece AYHAN

 

“Stadt luft macht frei”/“Kent havası insanı özgür kılar”

Alman Atasözü

Giriş

İnsanların dünyayı anlamlandırmalarında yaşadıkları mekânın/kentin rolü ve değeri vardır. Çünkü insan kimliğinin oluşmasında mekân son derece önemlidir. Her türlü ilişki ve olay, mekân-insan arasındaki münasebetle şekillenir. Kişiler burada tamamladıkları kimlikleri ve ifadeye çalıştıkları varlıklarıyla etraflarında yer alan nesnelere bakar; olup biten hâdiseleri bu mekânlardaki donanımları nispetinde algılamaya çalışırlar. İnsanların madde itibarîyle işgal etmiş oldukları bu yerler, makro düzeyden mikro düzeye kadar bilinçlerinin yönelimine ve genişlemesine imkân tanır...

...

  
3638 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Dile Gelen Sosyal Medyam...

Ey güzel yurdum, ey sebebim.

Sağın, solun, önün, arkan hep mi ihanet...?

***

Doç. Dr. İbrahim Tüzer Bir ironi olarak mahalle kahvesi ya da Mehmed Akif'te hayat-ı aile üzerine konuşuyor.


***

En uzun geceye matem düştü  yine...

El Bab'da 14 vatan evladı uçmağa vardı. Ruhları şâd, yurtları cennet olsun. 

***

Bebeğinin görmesine dayanamazken ey çocuk, nasıl dayanıyor sımsıcak yüreğin bu kadar acıya? 

Bu kadar vicdansız insana?#DünyaDuysun

***

Ey çocuk ne olur gizleme gözlerini, bak insanlığın yüzüne. Onurunu, masumiyetini insanlığını #Halep'te yitirenlerin yüzüne.#HalepteKaliamVar

***

savaş da olsa, 

terör de olsa,

ihanet de olsa, 

ölüm de olsa: 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak… 

***

... gün gelir 

gider insan

sen'den değil

ben'den bile …

***

"Ben dünyaya doğru yürümekle meşhurum, 

kökten dallara yürüyen sular gibi" dedi şair

ve

yürüdü yine kendine

azarlanan başaklar gibi…

***

İşte tılsım, işte anahtar:

"Yürü! Hür mâviliğin bittiği son hadde kadar!

İnsan, âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar."

Yahya Kemal Beyatlı

***
Önce sesin kaybolur sonra hayalin, Yıkılır birden masumiyet dipsiz bir kuyuya. Ve söz olur umutlar derin karanlıkta, Tutmazsan düşeceğin.

***
... bir ses tutar bazen sizi, bir ses; sızı gibi, yara gibi, boşluk gibi bir ses...

***
Tüm eylemini iki nedenle yapar insan: Sevgi ve Korku. Sen korkunun değil sevginin eyleyeni ol... Seven ol... Sevgili ol... İnsan kal.

***
ve son. söylesene ince ince kim sızar bana. doğurur beni kim söylesene yeniden.

***
şarkıları sustursam, şiirleri yok saysam, çare yok; yaslansam anılara..

***
Yük olur insanın bazen kendisi bile kendine..

***
Ey dünya! Sımsıcak güneşi, bembeyaz bulutu, yaşanmamış çocukluğu, üzerime salan dünya! Gözyaşının, anlamını yitirdiği kahpe dünya!

***